Route:  
  1. Home
  2. Certificering
  3. Examen en documenten

Persoonscertificering: Examen en Documenten


Op deze pagina vind je informatie over het traject naar persoonscertificering. 

Om te kunnen certificeren heeft het NNK een organisatie ingericht (PCB). Alle processen, taken, bevoegdheden, etc. zijn vastgelegd in een managementsysteem. Dit is te vinden onder het kopje Algemene Documenten (MS PCB).

Certificering doen we onpartijdig en dat verklaren we in de Declaratie van Onpartijdigheid. 

Verder vind je hier documenten die nodig zijn voor je aanmelding (werk- en opdachtgeververklaring). Ook vind je hieronder informatie over het indienen van klachten, het in beroep gaan tegen besluiten en over het eventueel opschorten of intrekken van het certificaat.

Onder Quality Manager (HBO/WO-niveau) en Quality Officer (MBO Niveau) vind je informatie over het certificatietraject, toelatingseisen, examen en kosten en het aanmeldformulier. 

Tot slot zijn twee voorbeelden van het Quality Manager examen gegeven om een idee te geven van wat er in een dergelijk examen gevraagd wordt. 

Klik op de titels om de documenten te openen of te downloaden. 

Lees ook de algemene informatie over persoonscertificering.

Heb je vragen? Neem contact op met Cees Beek, bestuurslid van het NNK en coördinator voor persoonscertificering. 

 

Data examens 2022

Op 18 mei is het NNK-EOQ Quality Manage-examen afgenomen. Op 11 mei 2022 is het examen voor NNK-EOQ Quality Officer afgenomen.

Nieuwe data van examens worden hier bekendgemaakt. 

 

Algemene Documenten:

 

Quality Manager

 

Verlengen certificaat Quality Manager 


Quality Officer


Examen

Deel dit via