Route:  
 1. Home
 2. Certificering
 3. Persoonscertificering

Wat is persoonscertificering?


Certificering NNK Kwaliteitsprofessionals

Keurmerk voor de kwaliteitsprofessional

In organisaties heeft de kwaliteitsprofessional (m/v) een belangrijke rol als het gaat om de kwaliteit van producten, diensten, processen en de organisatie zelf. Maar wie bewaakt de kwaliteit van deze professional? Deze vraag krijgt met persoonscertificering een passend antwoord. 

Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement heeft als beroepsvereniging persoonscertificering van kwaliteitsprofessionals geïntroduceerd als erkenning van vakbekwaamheid.

Kwaliteitsprofessionals die voldoen aan het beroepsprofiel (zie hieronder), krijgen met het certificaat de erkenning die ze verdienen. Opdrachtgevers en werkgevers krijgen de zekerheid dat ze werken met een deskundige professional die voldoet aan het beroepsprofiel. 

De certificering is op Europees niveau afgestemd met de European Organisation of Quality (EOQ).

Momenteel biedt het NNK twee certificaten aan:

 • NNK/EOQ Quality Officer voor professionals met een MBO-opleiding, en
 • NNK/EOQ Quality Manager voor professionals met een HBO of WO-opleiding.

Herkenbare en competente professionals

Werkgevers hebben vaak weinig zicht op de kennis en vaardigheden van de kwaliteitsprofessional die zij aannemen of inhuren. Dit komt door de diversiteit aan opleidingen en trainingen en door de instroom uit andere vakgebieden. Lang niet iedereen is voldoende geschoold om de taken goed te kunnen uitvoeren.

Kwaliteitsprofessionals die vanuit het beroepsprofiel werken, verantwoordelijkheid nemen en hun vak voortdurend bijhouden, krijgen met het certificaat hiervoor erkenning. Ook kunnen zij zich hiermee onderscheiden in de markt.

Een werkgever die een gecertificeerde kwaliteitsprofessional inhuurt, is verzekerd van een competente professional die over actuele kennis en vaardigheden beschikt en een integere beroepshouding heeft. De werkgever kan ook aan klanten, leveranciers en autoriteiten tonen dat de medewerker over de vereiste competenties beschikt en deze actueel houdt.

Ook de internationale markt heeft belang bij persoonscertificering. Bij producten zijn vaak verschillende landen betrokken. Dit vereist grensoverschrijdende kennis.

Certificering maakt vakbekwaamheid voor de hele markt herkenbaar en inzetbaar. 

Werken met certificaat en beroepscode

De kwaliteitsprofessional die voldoet aan het beroepsprofiel, krijgt na een examen een certificaat als bewijs van actuele kennis, kunde en vaardigheden en een integere beroepshouding. Het certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Om het certificaat na deze periode te behouden, moet de kwaliteitsfunctionaris aan bepaalde eisen voldoen. Zie pagina Examen en Documenten.

Naast het certificaat is de beroepscode een belangrijk document. Daarin staan de uitgangspunten voor professioneel en ethisch handelen tijdens de uitoefening van het beroep.

Voordelen NNK/EOQ-certificaat

Persoonscertificering is aantrekkelijk voor opdrachtgevers, werkgevers en kwaliteitsprofessionals. De belangrijkste voordelen van het NNK/EOQ-certificaat op een rij:

 • De gecertificeerde kwaliteitsprofessional onderscheidt zich in het werkveld.
 • Aantoonbare vakbekwaamheid geeft zekerheid voor werkgevers en opdrachtgevers.
 • Het certificaat is Europees, wat voordelen biedt aan organisaties die in een internationale omgeving werken.
 • Het beroepsprofiel is internationaal erkend door de IPC (International Personnel Certification association) en door de European Accreditation organisatie (EA).
 • Certificering is geen eindpunt maar een continu proces waarin gecertificeerden aantoonbaar hun vakbekwaamheid bijhouden.
 • Certificering leidt tot een sterke beroepsgroep die nieuwe vraagstukken blijft bespreken, aanpakken en verbeteren.

Toetsing door NNK

De kwaliteitsprofessional wordt getoetst op kennis, kunde, vaardigheden, integere beroepshouding en leiderschap. Dat gebeurt in een mondeling en schriftelijk examen waarin een casus centraal staat. De beroepsvereniging NNK is verantwoordelijk voor het proces. Het NNK is zich er terdege van bewust dat zij de persoonscertificering onpartijdig, objectief en integer dient uit te voeren. Dit wordt o.a. gegarandeerd door het analyseren van mogelijke conflicterende belangen van de verschillende functies binnen de certificatie-instelling (PCB), het tekenen van een onpartijdigheidsverklaring door deze functionarissen en er is een onafhankelijke beroepscommissie die bezwaren behandelt. Ook wordt de onpartijdigheid elke twee jaar getoetst door de EOQ tijdens een externe audit.

Meer informatie over de werkwijze en kosten van de erkenning zijn te vinden in het infoblad Certificatie NNK/EOQ Quality Manager of NNK/EOQ Kwaliteitsmedewerker op de pagina Examen en Documenten.

Kijk hier voor alle informatie over Examen en Documenten. Hier vind je ook aanmeldingsformulieren en proefexamens.

Beroepsprofiel NNK/EOQ Quality Manager

De NNK/EOQ Quality Manager is een kwaliteitsprofessional (m/v) op hbo- of wo-niveau met een gedegen beroepsopleiding en ervaring. Met zijn/haar competenties is hij/zij in staat om managementsystemen te ontwikkelen die bijdragen aan duurzaam, zakelijk succes van de organisatie. Daarbij houdt hij/zij rekening met de eisen van betrokken partijen, de markt en de externe omgeving van de organisatie.

De kwaliteitsprofessional kent de geavanceerde managementconcepten, helpt beslissingen te nemen omtrent hun toepassing en de invoering ervan in de organisatie. Door zijn/haar kennis van modellen en systemen is hij/zij in staat de eisen van verschillende normen te integreren in het managementsysteem van de organisatie.

Door toepassing van geschikte werkwijzen en statistiek kunnen kwaliteitsprofessionals kwaliteit-gerelateerde gegevens analyseren, evalueren en beschikbaar maken voor besluitvorming.

Zij zijn in staat klantenbelangen te identificeren en te vertegenwoordigen in de organisatie.

Zij bieden informatie, advies en opleiding over kwaliteit-gerelateerde zaken op alle niveaus van de organisatie.

Beroepsprofiel NNK/EOQ Kwaliteitsmedewerker

De NNK/EOQ Kwaliteitsmedewerker heeft de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een kwaliteitsmanagementsysteem of onderdelen daarvan met interfaces naar andere (wettelijke) regels en normen in te voeren en te onderhouden.

Hij/zij is in staat om aan (verbeter)projecten deel te nemen en om bedrijfsprocessen en interfaces te beschrijven, procesgegevens te analyseren en te rapporteren.

Hij/zij kent de belangrijkste kwaliteitsmanagementmethoden voor informatie verzamelen, data-analyse, probleemanalyse en verbeteren en kan deze toepassen binnen een (verbeter)team.

Hij/zij gebruikt communicatieve vaardigheden om als een professionele, deskundige en motiverende contactpersoon over te komen op intern en extern partijen m.b.t. kwaliteitsmanagementsysteem onderwerpen.

Meer weten?

 • Examen en documenten: hier vind je meer informatie over het traject, aan welke eisen je moet voldoen, hoe het examen wordt afgenomen en aanmeldingsformulieren.
 • Certificaathouders: wie zijn je voorgegaan?
 • Neem contact met ons op als je nog meer vragen hebt. 

 

Deel dit via