Route:  
  1. Home
  2. Doe mee!
  3. Bestuur

Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement


Maak kennis met het bestuur

Het bestuur van de vereniging NNK bestaat uit vijf personen. Elk bestuurslid heeft eigen portefeuilles, o.a. voor de verschillende secties en commissies. Alle bestuursleden zijn bereikbaar via info@nnk.nl of de contactpagina

Meta PeekVoorzitterSinds 2021
Meta is ruim twintig jaar actief als kwaliteits- en organisatieadviseur bij diverse organisaties, in veel verschillende organisaties en rollen. De eerste tien jaar werkte zij voornamelijk in het oorspronkelijke Ďkwaliteitsvakí, zoals normenkaders opstellen, kwaliteitssystemen bouwen en het auditproces vormen en invullen. Meta geeft hierbij veel aandacht aan deskundigheidsbevordering van medewerkers die een rol spelen in het kwaliteitsproces.

De laatste tien jaar zijn vooral implementatievragen op haar pad gekomen. Van visie, via focus en doelstelling naar meetbare verbeteringen. Hoewel deze vragen uit alle sectoren en domeinen komen, heeft zij veel gewerkt voor overheidsorganisaties en instellingen in de domeinen Jeugd en Zorg gewerkt. Tot 2015 werkte Meta bij TNO Management Consultants, onder het moederbedrijf TNO. Vanaf 2015 is het bureau zelfstandig voortgezet in RONT Management Consultants.
Eltjo BazenAlgemeen bestuurslidSinds 2024
Adviseur kwaliteitszorg bij de Hogeschool Utrecht. Actief in verschillende (inter)nationale netwerken en organisaties over kwaliteit van het hoger onderwijs.
Opleidingen: filosoof, bedrijfskundige, zeiler en kwaliteitskundige.

Eltjo Bazen werkt sinds 2011 in kwaliteitszorg hoger onderwijs, momenteel als senior adviseur bij de Hogeschool Utrecht. Hij is actief in meerdere landelijke en Europese netwerken rondom kwaliteit(szorg) hoger onderwijs, en daarnaast als auditor in binnen- en buitenland. Binnen het NNK is hij al jarenlang actief in het Platform hoger onderwijs.

Hij houdt van innovatieve ideeŽn en experimenteren en gelooft er sterk in dat de beste manier om te verbeteren in openheid ligt en in de wil om van elkaar te leren. Van opleiding is Eltjo filosoof, bedrijfskundige en kwaliteitskundige (en zeiler). Hij woont in Nijmegen. Bestuurservaring heeft hij opgedaan in verschillende verenigingen en stichtingen
Karin van den DobbelsteenAlgemeen bestuurslidSinds 2024
Karin van den Dobbelsteen MSc is onderwijskundig specialist kwaliteitszorg. Momenteel is zij hoofd van het bureau kwaliteitszorg bij de Nederlandse Defensie Academie in Breda. De afgelopen 15 jaar heeft zij haar sporen verdiend op het gebied van kwaliteitszorg bij organisaties zoals Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en de Nederlandse Defensie Academie.

Bestuurservaring heeft zij opgedaan als secretaris van verenigingen en in programmacommissies. Zij heeft veel inspiratie opgedaan in de Kwaliteitskring Midden-West Brabant.

Karin ziet in haar rol als bestuurslid van het NNK een verdieping op haar werkzaamheden als hoofd van het bureau kwaliteitszorg en ziet kansen voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en netwerken.
Cathy SnelAlgemeen bestuurslidSinds 2019
Cathy Snel is vooral actief in de sectoren gezondheid, zorg en het sociale domein bij vraagstukken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Zij heeft kennis en ervaring in een breed spectrum binnen deze sectoren, zowel vanuit operationele-, management- als directiefuncties. Afhankelijk van de vraagstelling kiest zij verschillende invalshoeken zoals onderzoek doen, meedenken, veranderen, herontwerpen, coachen en trainen.

Op het gebied van kwaliteitszorg heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van onder andere toetsings-, wegings- en kwaliteitskaders. Sinds 1996 is Cathy als leadauditor betrokken bij (bedrijfs)onderzoeken in het kader van kwaliteit, veiligheid, incidenten en calamiteiten. Als voorzitter van de Expertgroep Kwalitijd is Cathy een van de aanjagers van een beweging die een nieuw kwaliteitsdenken wil realiseren. Sinds enkele jaren is Cathy lid van de werkgroep EOQ en betrokken bij de introductie van de Europese competentieprofielen voor kwaliteitsmedewerkers in Nederland.

Maak kennis met het secretariaat

Het NNK heeft een professioneel verenigingsbureau dat optreedt als secretariaat en de financiële administratie verzorgt. Het bureau is gedurende kantooruren bereikbaar om leden van dienst te zijn.

Jeanieke van Leur

info@nnk.nl

SecretariaatSinds 2021
Sinds 1 januari 2021 is Jeanieke van Leur de bureaumanager van het NNK. Jeanieke biedt sinds 2008 als zelfstandig ondernemer ondersteuning aan ondernemers die meer tijd aan hun klanten willen besteden en minder met tijdrovende bijzaken bezig willen zijn. Zij levert maatwerk op het gebied van Assistentie op kantoor, voor zowel langdurige als kortlopende projecten, zowel eenmalig als regelmatig.

Voor NNK is zij het aanspreekpunt voor het bestuur en voor alle leden. Jeanieke verzorgt de ledenadministratie, de financiŽle administratie, ondersteunt het bestuur en helpt met het organiseren van (online) bijeenkomsten.
Maud Notten

maud@alinearecta.nl

CommunicatieadviseurSinds 2018
Maud Notten is freelance communicatieadviseur, tekstschrijver en (web)redacteur. Zij werkt sinds 2000 zelfstandig en heeft veel ervaring in uiteenlopende sectoren en projecten. Maud ondersteunt haar opdrachtgevers bij het realiseren van effectieve interne en externe communicatie. Zij is webredacteur van diverse websites, redigeert en herschrijft (wetenschappelijke) teksten en schrijft interviews. Zij heeft lange tijd gewerkt voor uitgeverijen en onderwijsorganisaties over onderzoek, algemeen management, zorg en kwaliteitsmanagement. Momenteel werkt zij voornamelijk voor opdrachtgevers in de zorg, voor non-profit organisaties en beroepsverenigingen, waaronder het NNK. Voor het NNK is zij webredacteur, schrijft zij de nieuwsbrief en ondersteunt zij de vereniging bij interne en externe communicatie.
Deel dit via