Route:  
  1. Home
  2. Doe mee!
  3. Bestuur

Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement


Maak kennis met het bestuur

Het bestuur van de vereniging NNK bestaat uit vijf personen. Elk bestuurslid heeft eigen portefeuilles, o.a. voor de verschillende secties en commissies. Alle bestuursleden zijn bereikbaar via info@nnk.nl of de contactpagina

Meta PeekVoorzitterSinds 2021
Meta is ruim twintig jaar actief als kwaliteits- en organisatieadviseur bij diverse organisaties, in veel verschillende organisaties en rollen. De eerste tien jaar werkte zij voornamelijk in het oorspronkelijke ‘kwaliteitsvak’, zoals normenkaders opstellen, kwaliteitssystemen bouwen en het auditproces vormen en invullen. Meta geeft hierbij veel aandacht aan deskundigheidsbevordering van medewerkers die een rol spelen in het kwaliteitsproces.

De laatste tien jaar zijn vooral implementatievragen op haar pad gekomen. Van visie, via focus en doelstelling naar meetbare verbeteringen. Hoewel deze vragen uit alle sectoren en domeinen komen, heeft zij veel gewerkt voor overheidsorganisaties en instellingen in de domeinen Jeugd en Zorg gewerkt. Tot 2015 werkte Meta bij TNO Management Consultants, onder het moederbedrijf TNO. Vanaf 2015 is het bureau zelfstandig voortgezet in RONT Management Consultants.
Cees BeekSecretarisSinds 2006
Na zijn opleiding als chemisch analist trad Cees Beek in 1980 in dienst bij Van Nelle in Rotterdam. Na vier jaar stapte hij over naar de kwaliteitsdienst en volgde de cursus Kwaliteitsanalist bij de stichting KDI, in 1988 gevolgd door de KDI-opleiding Kwaliteitskunde. In 2007 rondde hij de Masteropleiding Kwaliteitsmanagement (MKM) af bij Schouten University of Applied Sciences.

Cees was tot medio 2018 als kwaliteitskundige werkzaam bij Jacobs Douwe Egberts (JDE) en is nu zelfstandig adviseur, auditor en docent. Daarnaast is hij bestuurslid van het NNK, voorzitter van de NNK Food Sectie en regelt hij binnen het NNK de persoonscertificering van kwaliteitsprofessionals.
Marc van BerkelPenningmeesterSinds 2020
Marc van Berkel is verantwoordelijk voor de Service Unit Quality Management Support bij Kiwa NV, een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Deze certificatie-activiteiten ondersteunt Kiwa met inspectie, keuring, testen, technologische kennis, research, training en dataservices. Met ruim 5000 medewerkers in 40 landen werkt Kiwa voor opdrachtgevers in tal van sectoren, waaronder: water, energie, bouw, agro, feed en food, veiligheid en milieu.

Na zijn studies Werktuigbouwkunde en Economische Bedrijfstechniek is Marc via functies als productontwikkelaar en bedrijfsleider geďnteresseerd geraakt in het kwaliteitsdenken. Om die reden maakte hij de overstap van productie-omgevingen naar Kiwa, waar hij startte als auditor en certificatiedeskundige. Alles rondom procesoptimalisatie heeft zijn interesse.
Ouke PijlAlgemeen bestuurslidSinds 2015
Ouke Pijl is geboeid door de kunst van organiseren. Kwaliteitsmanagement begint voor hem met verwondering over wat mensen met elkaar tot stand weten te brengen. Verwondering die nieuwsgierigheid opwekt om te doorgronden hoe dat is gelukt en hoe dat succes kan worden verbreed.

Na zijn studies elektrotechniek en sociale wetenschappen heeft Ouke zich verder verdiept in bedrijfskunde en kwaliteitsmanagement. Zijn werkaanpak kenmerkt zich door het verbinden van systeemtechnische en sociaal-dynamische aspecten. Zijn doel: professionals laten samen werken aan kwaliteitsontwikkeling. Bij Koninklijke PBNA, Elsevier Opleidingen en Hogeschool Utrecht vervulde hij functies als kwaliteitsmanager, projectleider, secretaris, adviseur, auditor en teamleider. Daarbuiten deed hij veel ervaring op met opdrachten voor zijn eigen adviesbureau.

Ouke was van 2015-2023 bestuurslid van het NNK, verzorgt vanuit Kwaliteit.pro kwaliteitstrainingen voor teams, is lead auditor in het hoger onderwijs en co-redacteur/auteur van het boek ‘Kwaliteitsmanagement in de Praktijk’, waarvan al meerdere drukken zijn verschenen. Hij verzorgt met regelmaat presentaties en schrijft artikelen voor o.a. ‘Kwaliteit in Bedrijf’.
Cathy SnelAlgemeen bestuurslidSinds 2019
Cathy Snel is vooral actief in de sectoren gezondheid, zorg en het sociale domein bij vraagstukken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Zij heeft kennis en ervaring in een breed spectrum binnen deze sectoren, zowel vanuit operationele-, management- als directiefuncties. Afhankelijk van de vraagstelling kiest zij verschillende invalshoeken zoals onderzoek doen, meedenken, veranderen, herontwerpen, coachen en trainen.

Op het gebied van kwaliteitszorg heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van onder andere toetsings-, wegings- en kwaliteitskaders. Sinds 1996 is Cathy als leadauditor betrokken bij (bedrijfs)onderzoeken in het kader van kwaliteit, veiligheid, incidenten en calamiteiten. Als voorzitter van de Expertgroep Kwalitijd is Cathy een van de aanjagers van een beweging die een nieuw kwaliteitsdenken wil realiseren. Sinds enkele jaren is Cathy lid van de werkgroep EOQ en betrokken bij de introductie van de Europese competentieprofielen voor kwaliteitsmedewerkers in Nederland.

Maak kennis met het secretariaat

Het NNK heeft een professioneel verenigingsbureau dat optreedt als secretariaat en de financiële administratie verzorgt. Het bureau is gedurende kantooruren bereikbaar om leden van dienst te zijn.

Jeanieke van Leur

info@nnk.nl

SecretariaatSinds 2021
Sinds 1 januari 2021 is Jeanieke van Leur de bureaumanager van het NNK. Jeanieke biedt sinds 2008 als zelfstandig ondernemer ondersteuning aan ondernemers die meer tijd aan hun klanten willen besteden en minder met tijdrovende bijzaken bezig willen zijn. Zij levert maatwerk op het gebied van Assistentie op kantoor, voor zowel langdurige als kortlopende projecten, zowel eenmalig als regelmatig.

Voor NNK is zij het aanspreekpunt voor het bestuur en voor alle leden. Jeanieke verzorgt de ledenadministratie, de financiële administratie, ondersteunt het bestuur en helpt met het organiseren van (online) bijeenkomsten.
Deel dit via