Route:  
  1. Home
  2. Netwerk
  3. Bestuur

Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement


Maak kennis met het bestuur

Het bestuur van de vereniging NNK bestaat uit vijf personen. Elk bestuurslid heeft eigen portefeuilles, o.a. voor de verschillende secties en commissies.

Robin Roest
voorzitter@nnk.nl
Voorzitter
Sinds 2020
Robin Roest (42) heeft een achtergrond in kwaliteitsmanagement, ICT-platformen, innovatie en marketing. Sinds maart 2020 is hij directeur bij studentenhuisvester DUWO Den Haag. Daarvoor was hij ruim 12 jaar werkzaam in de financiŽle dienstverlening in diverse management- en directiefuncties. In 2018 is hij verkozen tot Business Improvement Manager voor een innovatie op gebied van een uniek (digitaal) platform van dienstverlening in de financiŽle sector. Kwaliteitsmanagement is hierin een belangrijke driver. In 2019 werd hij voor deze door het EOQ verkozen tot European Quality Manager. Robin studeerde technische bedrijfskunde en behaalde zijn MBA aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.
Cees Beek
secretaris@nnk.nl
Secretaris
Sinds 2006
Na zijn opleiding als chemisch analist trad Cees Beek in 1980 in dienst bij Van Nelle in Rotterdam. Na vier jaar stapte hij over naar de kwaliteitsdienst en volgde de cursus Kwaliteitsanalist bij de stichting KDI, in 1988 gevolgd door de KDI-opleiding Kwaliteitskunde. In 2007 rondde hij de Masteropleiding Kwaliteitsmanagement (MKM) af bij Schouten University of Applied Sciences.

Cees was tot medio 2018 als kwaliteitskundige werkzaam bij Jacobs Douwe Egberts (JDE) en is nu zelfstandig adviseur, auditor en docent. Daarnaast is hij bestuurslid van het NNK, voorzitter van de NNK Food Sectie en regelt hij binnen het NNK de persoonscertificering van kwaliteitsprofessionals.
Marc van Berkel
penningmeester@nnk.nl
Penningmeester
Sinds 2020
Marc van Berkel is verantwoordelijk voor de Service Unit Quality Management Support bij Kiwa NV, een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Deze certificatie-activiteiten ondersteunt Kiwa met inspectie, keuring, testen, technologische kennis, research, training en dataservices. Met ruim 5000 medewerkers in 40 landen werkt Kiwa voor opdrachtgevers in tal van sectoren, waaronder: water, energie, bouw, agro, feed en food, veiligheid en milieu.

Na zijn studies Werktuigbouwkunde en Economische Bedrijfstechniek is Marc via functies als productontwikkelaar en bedrijfsleider geÔnteresseerd geraakt in het kwaliteitsdenken. Om die reden maakte hij de overstap van productie-omgevingen naar Kiwa, waar hij startte als auditor en certificatiedeskundige. Alles rondom procesoptimalisatie heeft zijn interesse.
Ouke Pijl
oukepijl@gmail.com
Algemeen bestuurslid
Sinds 2015
Ouke Pijl (1955) heeft een achtergrond in techniek, sociologie en bedrijfskunde. Zijn loopbaan speelt zich grotendeels af op het snijvlak van onderwijsorganisaties en kwaliteitsmanagement. Hij is geboeid door 'nieuw organiseren', teamontwikkeling, kwaliteit en taal. Ouke combineert een vaste werkkring met activiteiten vanuit zijn eigen adviesbureau 2Reflect. Bij Hogeschool Utrecht heeft hij o.a. ervaring als teamleider instellingsbrede kwaliteitszorg, lead auditor en projectleider van de Instellingstoets kwaliteitszorg. Vanuit zijn eigen bureau verzorgt hij onder het label kwaliteit.pro momenteel de workshop "Teams voor Kwaliteit". Ouke publiceert met regelmaat artikelen in bijvoorbeeld Kwaliteit in Bedrijf en is co-redacteur/auteur van het succesvolle standaardwerk Kwaliteitsmanagement in de Praktijk en bestuurslid. Artikelen zijn ook te vinden op de website van het NNK.
Cathy Snel
c.snel@kwalitijd.nl
Algemeen bestuurslid
Sinds 2019
Cathy Snel is vooral actief in de sectoren gezondheid, zorg en het sociale domein bij vraagstukken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Zij heeft kennis en ervaring in een breed spectrum binnen deze sectoren, zowel vanuit operationele-, management- als directiefuncties. Afhankelijk van de vraagstelling kiest zij verschillende invalshoeken zoals onderzoek doen, meedenken, veranderen, herontwerpen, coachen en trainen.

Op het gebied van kwaliteitszorg heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van onder andere toetsings-, wegings- en kwaliteitskaders. Sinds 1996 is Cathy als leadauditor betrokken bij (bedrijfs)onderzoeken in het kader van kwaliteit, veiligheid, incidenten en calamiteiten. Als voorzitter van de Expertgroep Kwalitijd is Cathy een van de aanjagers van een beweging die een nieuw kwaliteitsdenken wil realiseren. Sinds enkele jaren is Cathy lid van de werkgroep EOQ en betrokken bij de introductie van de Europese competentieprofielen voor kwaliteitsmedewerkers in Nederland.

Maak kennis met het secretariaat

Het NNK heeft een professioneel verenigingsbureau dat optreedt als secretariaat en de financiële administratie verzorgt. Het bureau is gedurende kantooruren bereikbaar om leden van dienst te zijn.

Annie van Ommeren
Secretariaat
Sinds 1997
Sinds 1997 is het Bureau van NNK ondergebracht bij practical Management Support. Annie van Ommeren is de eigenaar van pMS en vanaf die datum ook de Bureaumanager van NNK.
Daarnaast werkt Annie als adviseur P&O en regelt de personeelszaken voor een aantal kleine- en middelgrote familiebedrijven. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het geven van ondersteuning aan directie en leidinggevenden bij het uitvoeren van het personeelsbeleid. In grote lijnen betekent dit betrokkenheid bij de instroom, doorstroom, maar helaas ook de uitstroom van het personeel.