Route:  
 1. Home
 2. Doe mee!
 3. Secties & Commissies

Secties en Commissies


Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement is een vereniging voor en door leden. In de NNK-secties en -commissies richten leden zich in kleinere groepen op een sector of een specifiek onderwerp. Bekijk hieronder welke groepen er zijn en waar ze zich op richten. Wil je je aansluiten? Neem contact op via het contactformulier en je ontvangt zo snel mogelijk bericht van een van de leden.

NNK Platform Hoger Onderwijs


Het doel van het NNK Platform HO is de professionalisering van kwaliteitszorg en kwaliteitsmedewerkers in het hoger onderwijs. Het Platform wisselt kennis en praktijkervaringen uit over relevante en actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek in het hoger onderwijs.

Het Platform HBO organiseert vier tot vijf bijeenkomsten per jaar. Hierin komen kennis, ervaringen, onderzoeken, trends en ontwikkelingen binnen de kwaliteitszorg en accreditatie in het HO aan de orde. Om de blik breed te kunnen houden geven andere sectoren ook input aan onze bijeenkomsten. Daarom ontmoeten we op onze bijeenkomsten graag de kwaliteitsmedewerkers/-functionarissen van zowel het HO als overige (onderwijs- en niet-onderwijs) sectoren.

Het NNK Platform HO is ook dé plek om te netwerken.
Samenstelling

Het NNK mag ca. 25 instellingen voor (hoger) onderwijs tot haar bedrijfsleden rekenen. Daarnaast zijn er veel NNK-leden die op persoonlijke titel de bijeenkomsten van het NNK Platform HO bezoeken.

Agendacommissie

De activiteiten worden gecoördineerd door de agendacommissie van het platform. Deze commissie bestaat uit:

 • Eltjo Bazen, secretaris, Hogeschool Utrecht
 • Gea van Zutven, Fontys Hogescholen
 • Saar Wismans, Hogeschool Windesheim
 • Joannet van Breemen, Schouten & Nelissen University of Applied Sciences
 • Ouke Pijl, Kwaliteit.pro
 • Janneke Ravenhorst, Koninklijk Conservatorium Den Haag

In tijdelijke aanvulling met: 

 • Hélène Bartelds, TU Delft
 • Marjolein Boessenkool, Universiteit Leiden
 • Matthijs Krooij, Zuyd Hogeschool

Neem contact op met het Platform Hoger Onderwijs.

Ga naar de Agenda >>

NNK Sectie Zorg


De Sectie Zorg heeft als doel de ontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de zorg te stimuleren. Op die manier willen wij bijdragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. 

Tijdens bijeenkomsten worden kennis en praktijkervaringen over actuele ontwikkelingen uitgewisseld. Ook worden ervaringen gedeeld, (innovatieve) ontwikkelingen gevolgd en is er aandacht voor competenties en rollen van de kwaliteitsprofessional in de zorg. We bespreken de toegevoegde waarde van de kwaliteitsprofessional in het dynamische veld van de zorg. 

De doelgroep bestaat uit kwaliteitsprofessionals en managers in de zorg. Het is een platform om kwaliteitsprofessionals in de zorg met elkaar te verbinden, te netwerken en te leren van elkaar. 

De sectie Kwaliteit in Zorg bestaat uit:

 • Cathy Snel
 • Carien Eijkman
 • Bea Bouman
 • Marianne Gerrits
 • Jan Waas
 • Adriaan Loeve
 • Sophie Ouboter

Heb je belangstelling om mee te doen? Van harte welkom! Samen maken we dit netwerk succesvol! 

Neem contact op met de Sectie Zorg.

Ga naar Agenda >>

 

NNK Sectie Data en Kwaliteit


In het voorjaar van 2018 is de Sectie Data en Kwaliteit van start gegaan. Naar aanleiding van het Wintercamp 2018 bleek er een groeiende belangstelling te bestaan voor de combinatie van het gebruik van data in organisaties en binnen de samenleving en de rol van de kwaliteitskundige daarin.

Er is altijd grote verbondenheid geweest tussen data en kwaliteit. Statistische procesbeheersing is een duidelijke vorm daarvan. Het gedachtengoed van Deming is doordrenkt met de waarde van het gebruik van data binnen de kwaliteitskundige context.

Vandaag de dag groeit de toename van het gebruik van data exponentieel. De centrale vraag binnen de sectie is: ‘Hoe ontwikkelt de kwaliteitskunde zich als vakgebied en de kwaliteitsfunctionaris als vakmens binnen de context van deze exponentiële groei?’

Missie

De sectie Data en Kwaliteit wil de ontwikkeling en het gebruik van data en de bijdrage daarvan aan het leveren van kwaliteit voortdurend aanjagen, verbeteren en verbinden als belangrijk onderdeel van het vak kwaliteitsmanagement, waarbij deze sectie zich specifiek richt op de relatie van het vak met data, het gebruik van data en datagebruik in een snel veranderende omgeving.

Visie

Een groeiende beweging die het gebruik van data om integraal de kwaliteit van zorg- , dienstverlening- producten en klantervaringen ontwikkelt en verspreidt in o.a. netwerken van kwaliteitsprofessionals die de vaardigheden in huis hebben om data te gebruiken ter bevordering van de kwaliteit van de/hun eigen organisatie.

Onderwerpen

De sectie buigt zich over verschillende onderwerpen die op het raakvlak van data en kwaliteitsmanagement een rol spelen (of zouden moeten spelen), zoals:

 • data-analyse
 • big data toepassingen
 • algoritmen en deep learning
 • dashboards
 • data storytelling
 • visualisatie en grafische vormgeving
 • democratisering van de informatie – toepassingen op de werkvloer
 • juridische en ethische aspecten
 • Quality 4.0
 • succesverhalen van toepassingen van bovenstaande onderwerpen

Quality 4.0 is een initiatief ontstaan bij de American Society for Quality (ASQ), die ook vormgeeft aan de vraag zoals de sectie deze zich ook heeft gesteld.

Binnen de sectie verzamelen we informatie, brengen dat samen, vormen daar een oordeel over en willen dat in passende vorm aan de kwaliteitsgemeenschap aanbieden.

Neem contact op met de leden van de Sectie Data en Kwaliteit:

Ga naar de Agenda >>

NNK Themagroep Kwaliteit en Duurzaamheid


De kwaliteitsmanager van vandaag wordt steeds vaker betrokken bij duurzaamheidskwesties en kan daarbij ondersteuning gebruiken.

Het doel van de NNK Themagroep Kwaliteit en Duurzaamheid is het toepassen van onze kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement op het terrein van duurzaamheid. 

Belangrijke thema’s zijn:

Soft skills

We zien dat duurzaamheid ook gaat over kunnen omgaan met dilemma’s, innovaties en mindset. Net zo belangrijk zijn dus de soft skills. Gedrag, ethics & values bepalen de wijze waarop duurzaamheid wordt benaderd.

Het invoeren van duurzaamheidsinitiatieven vraagt om een veranderkundige aanpak, kennis van de taal van de bestuurskamer en het kunnen creëren van een brugfunctie naar de werkvloer.

Wat doet de Themagroep Kwaliteit en Duurzaamheid?

De Themagroep wil haar doelen realiseren door het:

 • organiseren van events (bijeenkomsten, fysiek of online);
 • publiceren van artikelen, nieuwsberichten en whitepapers over specifieke onderwerpen;
 • opnemen van podcasts;
 • organiseren van bedrijfsbezoeken om kennis te nemen van de praktijk.
Plannen

In mei 2023 organiseerde de Themagroep de eerste bijeenkomst. In een World Café-setting is gediscussieerd over de veranderkundige benadering, impact creëren en benodigd instrumentarium.

In 2024 wil de Themagroep workshops organiseren waarin deze onderwerpen verder worden uitgediept.

Doe mee!

Wil je je aansluiten bij de Themagroep Kwaliteit en Duurzaamheid? Welkom!

Neem contact op met een van de contactpersonen van deze nieuwe themagroep en doe mee. 

Contactpersonen:

Kees de Vaal, kees.de.vaal@gmail.com

Meta Peek, peek@rontmc.nl

 

Ga naar Agenda

Redactieraad


De redactieraad van het NNK houdt zich bezig met de inhoudelijke artikelen op de website. 

Je bent van harte uitgenodigd om een artikel of blog te schrijven!

Met de artikelen wil het NNK de leden informeren over relevante ontwikkelingen in het vakgebied. De artikelen op onze website beslaan een breed spectrum van het vakgebied kwaliteitsmanagement. In blogs leggen auteurs vaak de verbinding tussen het vakgebied en de actualiteit. 

Criterium voor plaatsing van een artikel op de website is de bruikbaarheid in de praktijk voor de kwaliteitsmanager. Die bruikbaarheid kan bestaan uit na te volgen werkwijzen (recepten) of theorie die aan de alledaagse praktijk gekoppeld is, waardoor beter zicht verkregen wordt op eigen of andermans wijze van werken/denken.

Alle artikelen en blogs worden op deze website gepubliceerd bij Artikelen. Bij voldoende aanbod wordt maximaal een keer per jaar een digitale Synaps samengesteld. 

De redactie bestaat uit:

 • Kees de Vaal
 • Ben van Schijndel
 • Maud Notten
 • Huib Oostdijk

We zien je artikel graag tegemoet!

Lees ook de auteursinstructie.

Mail de redactie op redactie@nnk.nl

Deel dit via