Route:  
 1. Home
 2. Artikelen

NNK Auteursinstructie

Wat leuk dat je een artikel wil schrijven voor het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement! Daar zijn we als vereniging blij mee. Een van de doelstellingen van het NNK is immers kennis delen. 

Criterium voor plaatsing van artikelen op de website is de bruikbaarheid in de praktijk voor de kwaliteitsmanager. Die bruikbaarheid kan bestaan uit na te volgen werkwijzen (recepten) of theorie die aan de alledaagse praktijk gekoppeld is, waardoor beter zicht verkregen wordt op eigen of andermans wijze van werken/denken.

Graag geven we een paar tips over het schrijven van een artikel en van een wervende tekst voor een bijeenkomst.

Doelgroep 

Denk goed na over voor wie je schrijft. De leden van het NNK en lezers van de website zijn o.a. kwaliteitsmanagers, quality officers, (zelfstandig) kwaliteitsadviseurs, KAM-managers, auditors, kwaliteitscoördinatoren en studenten.

Doel en stijl

Bedenk een prikkelende titel. Niet te lang, tussen de drie en tien woorden. Maak het zo concreet mogelijk. Doe een belofte of een gewaagde uitspraak. Titels met cijfers (5 tips om …) of beginnend met Wat, Hoe of Waarom doen het online vaak goed. 

Begin met een pakkende introductie waarin je beschrijft waarom dit onderwerp relevant is, bij voorkeur met verwijzing(en) naar de actualiteit, en wat het artikel de lezer biedt. 

Hierna volgen de hoofdtekst en een korte afsluitende tekst. In de afsluitende tekst geef je een samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke punten. 

Gebruik korte tussenkopjes om delen te clusteren en bied een overzichtelijke indeling.

Schrijf in actieve zinnen, scherp en bondig geformuleerd. Zo veel mogelijk in de tegenwoordige tijd of voltooid tegenwoordige tijd. Zo weinig mogelijk in verleden tijd (dat voelt gedateerd).

Vermijd formuleringen als: ‘mijns inziens’ of ‘ik vind’. Het is beter om zulke formuleringen te veralgemeniseren, wanneer het niet om de persoonlijke mening van de auteur gaat.

Lever, waar mogelijk, weblinks aan naar andere websites met relevante of aanvullende informatie.

Figuren en tabellen

Ter verduidelijking van de tekst kun je enkele figuren of tabellen toevoegen. Lever deze separaat aan. Nummer figuren in dezelfde volgorde als waarin ze in de tekst worden genoemd. Voorzie elke figuur van een kort onderschrift. 

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen in de tekst: achternamen auteurs tot drie allemaal noemen, daarna et.al. Het jaartal moet erbij staan. 

Bijvoorbeeld:

Van Riel, 2010 of: X, Y & Z, 2011, of: Van Riel et. al. 2010

Literatuurverwijzingen naar een website :

 • Achternaam Auteur, initialen (jaar, dag, maand)
 • Artikel titel [type internetbron] http://Webpagina 

Bijvoorbeeld:

Kemenade, E. van (2020, 14 mei) Emergentie: kenmerken, antecedenten en consequenties. https://www.nnk.nl/artikelen

Literatuurlijst einde artikel:

Boeken

 • Achternaam auteur, voorletter (meerdere voorletters scheiden door punten en spaties). Meerdere auteurs na elkaar schrijven, in de volgorde die zij zelf ook gebruiken. De eerstgenoemde achternaam bepaalt de plaats in de alfabetische rangschikking in de literatuurlijst.
 • Noem alle auteurs, maar zijn het meer dan drie, vermeld dan de eerste drie gevolgd door ‘e.a.'.
 • Jaar van uitgave tussen ronde haken, afsluiten met een punt.
 • De volledige titel, cursief geschreven.
 • Plaats van uitgave, gevolgd door een dubbele punt en dan de naam van de uitgever.
 • Literatuuroverzicht achteraan het hoofdstuk.

Bijvoorbeeld:

Pijs, E. M. de (1982). Had ik maar een voorbeeld. Arnhem: Angerensteijn.

Tijdschriften

 • Achternaam auteur, voorletter (meerdere voorletters scheiden door punten en spaties). Meerdere auteurs na elkaar schrijven, in de volgorde die zij zelf ook gebruiken. De eerstgenoemde achternaam bepaalt de plaats in de alfabetische rangschikking in de literatuurlijst.
 • Jaar van uitgave tussen ronde haken, afsluiten met een punt.
 • De volledige titel, niet cursief geschreven, afsluiten met een punt.
 • De naam van het tijdschrift, cursief geschreven, gevolgd door een komma, de jaargang en het nummer van het tijdschrift, nog een komma en vervolgens de pagina's waar het artikel staat.

Bijvoorbeeld: 

Stevens, H. G. en Wit, F. de (1989). Experimenten met bosapen. Grasduinen, jaargang 3, nr. 9, p. 34-43.

Omvang

Richtlijn voor een inhoudelijk artikel is tussen de 1500 en 3000 woorden.

Richtlijn voor een blog is tussen de 600 en 1000 woorden. 

U of je?

Het NNK heeft gekozen voor het informelere ‘je’. Je en jij kun je door elkaar gebruiken. Gebruik liever niet ‘men’. 

Netwerkbijeenkomst

Organiseer je samen met het NNK Bureau een netwerkbijeenkomst? Schrijf dan een wervende tekst om leden enthousiast te maken en zich inschrijven. De tekst kan kort, circa 250 woorden. Je hoeft niet alles al weg te geven. Geef wel het gevoel dat je iets mist als je er niet bij bent. Bekijk hier een voorbeeld. 

Tip: maak een korte video!

Aanleveren

De tekstbestanden ontvangen we graag als een Word-document.

Lever de figuren of tabellen apart aan. 

Auteursinformatie

Geef ook informatie over jezelf:

 • Volledige naam 
 • Titulatuur indien gewenst
 • Functie
 • E-mailadres
 • Foto

Mail naar de redactie

Vragen of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op! 

Let wel: de redactie behoudt zich het recht voor teksten te redigeren. 

Mail je artikel naar de (web)redactie van het NNK via redactie@nnk.nl

De redactieraad wenst je veel succes en plezier bij het schrijven! 

 

Deel dit via