Route:  
  1. Home

Platform HBO: Gluren bij de buren | MBO slaat brug tussen control en ontwikkelen

Online event, link wordt 9-11-2022 toegestuurd
Datum:
Donderdag 10 november 2022
Aanvang:
14:30 uur
Einde:
16:30 uur

Presentatie 

Opdrachten tijdens Break-Out Rooms

Dialoog voor onderwijsverbetering – het eigen oog ziet zichzelf niet

Bij het verbeteren van onderwijskwaliteit in het mbo is een cultuur van control een lange tijd dominant geweest. Met focus op regels, procedures en verantwoording. Die aanpak was niet gericht op het samen tot nieuwe inzichten, perspectieven of oplossingen komen. Dat soort reflecties is immers in audits, visitaties of accreditaties aanbrengen niet vanzelfsprekend.  Met het Dialoogmodel als referentiekader voor een instellingsaudit wil de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo (54 instellingen) een brug slaan tussen het control- en ontwikkelperspectief.

Introductie van het Dialoogmodel

De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo (www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl) introduceerde in 2017 een nieuwe auditvorm gebaseerd op het Dialoogmodel. Inmiddels is in het mbo veel ervaring opgedaan met ontwikkelingsgerichte instellingsaudits (tegenwoordig instellingsdialogen) om de verbetering van onderwijsorganisaties en versterking van de onderwijskwaliteit te bevorderen.

Wat betekent het Dialoogmodel voor de kwaliteitscultuur?

Deze auditaanpak is de van 2017 tot 2021 onderzocht door een consortium onderzoekers vanuit het ECBO (Expertisecentrum beroepsonderwijs), Zijlstra Center (Vrije Universiteit) en Open Universiteit in samenwerking met het Kwaliteitsnetwerk mbo. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn betekenisvol voor het Kwaliteitsnetwerk, maar tegelijkertijd ook voor andere (onderwijs)sectoren die hun wijze van visiteren, accrediteren en auditen aan het actualiseren zijn en die een betere balans zoeken tussen control en ontwikkeling. Onderzocht werd wat de meerwaarde is van het Dialoogmodel als referentiekader, en of deze vorm van auditen op alle niveaus in de organisatie tot een betere kwaliteitscultuur leidt.

Bijdragen van Ronald Stevens en Jose Hermanussen

De online bijeenkomst wordt verzorg door Ronald Stevens, zelfstandig consultant en verbonden aan het Zijlstra Center (VU) en ontwikkelaar van het Dialoogmodel en Jose Hermanussen, managing onderzoeker bij het ECBO.

 

 

 

 

 

 

Online Programma van 14.30 – 16.30 uur

  • Opening door Paul Nieuwenhuis (Hogeschool Saxion, voorzitter Platform HBO).
  • Ronald Stevens: ‘Dialoog voor onderwijsverbetering – het eigen oog ziet zichzelf niet’.
  • Jose Hermanussen: ‘Op weg naar professionele onderwijsorganisaties in het mbo’.
  • Interactief: Deelnemers met elkaar in Dialoog.
  • Afsluiting door Paul Nieuwenhuis.
Deel dit via