Route:  
  1. Home

Perspectieven op kwaliteit


Teun Hardjono, Arend Oosterhoorn, Joost Vos, Kees de Vaal1 januari 2012Kwaliteitsmanagement 

In 2012 verscheen het boek 'Perspectieven op kwaliteit.nl'. Het boek is een uitgave van NNK. Onder redactie van Teun Hardjono, Arend Oosterhoorn, Kees de Vaal en Joost Vos, schetsten 68 co-auteurs een beeld van de kwaliteitskunde en hoe het vak zich ontwikkelt. Het boek is niet meer verkrijgbaar en de website is inmiddels opgeheven. Om de waardevolle bijdragen en de commentaren te behouden, biedt het NNK de inhoud van het boek via de NNK-website aan. Zo blijven de inzichten en visies die in de 63 artikelen zijn vastgelegd, toegankelijk voor onze beroepsgroep.

Perspectieven op Kwaliteit.nl

Tijdens een Wintercamp, georganiseerd door de Dutch Academy for Quality, ontstond het idee om een groot aantal experts in ons vakgebied uit te nodigen hun visie te geven op de ontwikkelingen in dat vakgebied.

Het leidde tot een bundel artikelen die in het boek 'Perspectieven op Kwaliteit.nl' in 2012 werden gepubliceerd. Het boek is een uitgave van NNK en tot stand gekomen door de inzet van Teun Hardjono, Arend Oosterhoorn, Kees de Vaal en Joost Vos.

Het boek is niet meer verkrijgbaar en NNK biedt de inhoud van het boek nu aan de kwaliteitsgemeenschap aan via deze website. De inzichten en visies die in de 63 artikelen zijn vastgelegd, blijven zo toegankelijk voor onze beroepsgroep.

De inleiding van de bundel eindigt met de tekst:

Met deze bundel perspectieven op kwaliteit hopen we ramen te openen en nieuwe vergezichten te schetsen. Zonder een vast zicht op de toekomst. Wat waarheid is of wordt blijft ongewis. Op het moment dat we het boek lezen, waarderen wat ons aanspreekt en het er soms misschien hartgrondig mee oneens zijn, veranderen we de koers al. En daarmee zijn we invloedrijk. Als beroepsgroep dragen we bij aan de toekomst. We hebben de stepping stones in handen.”

En dat geldt nog steeds!

Reacties op Perspectieven op Kwaliteit.nl

Na het verschijnen van het boek 'Perspectieven op Kwaliteit.nl' zijn de artikelen op de website perspectievenopkwaliteit.nl geplaatst. Met de mogelijkheid om op elk artikel te reageren, waarna de auteur van dat artikel daar weer op kon reageren. Deze website is inmiddels niet meer toegankelijk. De reacties zijn wel bewaard en hieronder via pdf te lezen.

 

Klik hier voor de pdf-versie van het boek.

Klik hier voor de reacties (pdf).

 

Deel dit via