Route:  
  1. Home

Durf te verbeteren!


Elize Hulscher30 maart 2020Kwaliteitsmanagement, Verbeteren 

We leven in een spannende tijd, waarin de wereld om ons heen snel verandert. Bedrijven staan continu onder druk om te presteren. Op alle mogelijke plaatsen in bedrijven en organisaties ontstaan nieuwe en uitdagende initiatieven om de kwaliteit binnen organisaties te verbeteren. Verbetering van de kwaliteit in een organisatie is meer dan alleen een technische verbetering of een verandering van een product of proces. Cultuur en leiderschap spelen een belangrijke rol bij succesvolle verbetertrajecten.

10 jaar Business Improvement Management

Tien jaar Business Improvement Management Events maakt aantoonbaar duidelijk dat de passie voor kwaliteit in combinatie met de juiste mindset tot de meest mooie en succesvolle verbetertrajecten kan leiden. 

BIM Event 2019 (Foto: Ben van Schijndel)

Met het Business Improvement Management Event heeft het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, met Kiwa als vaste hoofdsponsor, vanaf 2009 zeker 30 best practices op het gebied van verbetermanagement in de spotlight gezet. Kennis ervaren en ervaring opdoen door kennis te delen. Het Business Improvement Event vormde jarenlang een kennisplatform voor kwaliteitsverbetering, een kwaliteitsimpuls voor het bedrijfsleven en stimulans voor het vakgebied Kwaliteitsmanagement.  

De BIM-Award, zoals de Business Improvement Management award al snel in de volksmond ging heten, wordt uitgereikt aan een ‘verbetermanager’, die aantoonbaar succes heeft met het realiseren van toekomstbestendige structurele kwaliteitsverbetering in de organisatie.

De wedstrijd: van selectie naar award

In 2008 startten Bas Bel en Ton van der Wiele met de organisatie van het Business Improvement Management Event. Zij stelden een aantal criteria op waaraan een verbetermanager moet voldoen om genomineerd te worden. Certificerende instellingen, leden van NNK en Kwaliteitskringen werd gevraagd de beste kandidaten met een verbetertraject aan te leveren. En omdat het een wedstrijd is werd uiteindelijk aan de hand van een vergelijk van de praktische (aantoonbare) best practices op de werkvloer en de presentaties tijdens het event een keuze gemaakt voor de winnaar van het jaar.

 

Selectie van de genomineerden
Om de beste kandidaten te selecteren voor de nominatie van Business Improvement Manager, is een aantal criteria opgesteld waaraan een verbetermanager moet voldoen om genomineerd te worden. De kandidaten worden in de business bezocht door de juryleden en geven toelichting op het uitgevoerde project. Daarna wordt in het bedrijf de persoonlijke bijdrage van de Improvement manager getoetst. 

Criteria voor nominatie zijn onder meer:
- verbeter- en veranderproject of verbeteraanpak;
- resultaten van verbeterprojecten;
- selectie van verbeterprojecten;
- het belang van de Business Improvement Manager tijdens en na het verbeterproject;
- in- en externe presentatie van het verbeterproject.

Aan de hand van een vergelijk van aantal praktische (aantoonbare) voorbeelden wordt door de jury een score toegekend aan de vooraf gedefinieerde criteria. Vervolgens wordt op basis van discussie over de score en argumenten tot een gezamenlijk keuze gekomen.

 

Brede scope

Het verbeteren of het vernieuwen van een business heeft meer impact dan het aanpassen van een proces, product of dienst. Ook managementaspecten of andere organisatieaspecten, zoals marketing, zijn essentieel voor het succesvol uitvoeren van een verbetertraject. Belangrijk daarbij is ook de communicatie over en weer over de dienst of het product naar de gebruikers en dat de verandering gestuurd wordt vanuit een managementvisie. Het accent van innovatie speelt een belangrijke rol evenals het ‘ontwikkelingseffect’ na de invoering binnen een organisatie. De Business Improvement Manager initieert, coördineert en stimuleert anderen om een structurele bijdrage te leveren aan het verbetertraject. De scope van de projecten is in brede zin divers, want het project hoeft niet uitsluitend te gaan over kwaliteit; ook thema’s als milieu en veiligheid horen tot de mogelijkheden. Kwaliteit kan immers op veel terreinen verschil maken.

Management meekrijgen

Daarnaast is het een uitdaging om vanuit het management de organisatie op een hoger niveau van professionaliteit te brengen. Top down-veranderingen kunnen van grote betekenis zijn voor organisaties omdat deze vaak de manier van werken veranderen, maar dat vereist dan ook het managen vanuit de top van de veranderingen of verbeteringen. De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand proces of product kunnen soms groter zijn dan de gevolgen van de introductie van een geheel nieuw product of proces.

De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand proces of product kunnen soms groter zijn dan de gevolgen van de introductie van een geheel nieuw product of proces.

Een Business Improvement Manager komt tot verbeteringen of innovatie van een product of proces door de (latente) behoefte van de markt (consument) te kennen, te vertalen naar de bedrijfsstrategie en veranderingen in te voeren in de bestaande organisatie.

Drie genomineerden, twee prijzen

Uit de aanbevelingen voor de best practices, wordt een eerste selectie gemaakt. De geselecteerde verbetermanagers worden bezocht door de vakjury, door de jaren heen bestaand uit o.a. Bas Bel, Ton van de Wiele, Arend Oosterhoorn, Aad van Dorp, David Ruting, Joost van Velzen, Kees de Vaal en Elize Hulscher. Ed Nijpels was de eerste jaren namens de Raad voor Accreditatie voorzitter van de jury. De vakjury bezoekt de aangedragen kandidaten voor een toets op het verbeterproject, impact op de organisatie en toekomstbestendigheid. Vervolgens beoordeelt de jury zowel de bezoekverslagen, bijbehorende documenten en de presentatie van de genomineerden tijdens het BIM Event. Op basis van deze informatie wordt de uiteindelijke winnaar van de Juryprijs verkozen. 

Sinds 2014 bestaat de BIM award uit twee onderdelen, naast de (vak)juryprijs wordt ook de publieksprijs uitgereikt. De drie genomineerden lichten in een korte film hun verbeterproject en behaalde resultaten toe. Deze films worden gepubliceerd op de website van het NNK, zodat de leden van het NNK en andere geïnteresseerden hun favoriete Improvement manager kunnen kiezen. De persoon met de meeste blijken van waardering ontvangt de publieksprijs. 

Impact van tien jaar Business Improvement Management Event

In het afgelopen decennium heeft het Netwerk voor Kwaliteitsmanagement tien keer het Business Improvement Management Event (BIM) georganiseerd om best practices op het gebied van kwaliteitsmanagement een podium te geven en kennis met elkaar te delen.  Deze jaren hebben tien geweldige winnaars uit minimaal dertig kwaliteitsprofessionals opgeleverd, die tijdens de BIM-events de aanwezigen een kijkje achter de schermen van hun bedrijf en hun aanpak van verbeterprojecten hebben geboden. 

2009 – Geert van der Linden, BAM
2011 – Machiel Polak – De Kijvelanden
2012 – Inge Borghuis – Zorgaccent
2013 – Pieter de Kroon – Van Boeijen zorggroep
2014 – Marco Bijl – Dorel  (beide prijzen)
2015 – Patrick de Boer – Ubbink (beide prijzen) 
2016 – Jeroen Mertens – Faurecia (juryprijs) & Cornelis Lemstra, LiNKIT (publieksprijs)
2017 – Robin Roest – CED (juryprijs) & Maurice Beijk, Unipro (publieksprijs) 
2018 – Jeroen Heijmans – CSU  (beide prijzen)
2019 – Fred Brands - Joh. Enschede Amsterdam (juryprijs) & Willem Geuke, Flowserve (publieksprijs) 

Bij de Hall of Fame vindt u een uitgebreidere beschrijving van de winnaars.

De nominatie voor de BIM award en het winnen van de jury of publieksprijs heeft aantoonbare impact op de deelnemers. De winnaars van de laatste drie BIM-awards hebben het nominatietraject als heel positief ervaren: 'Het is ECHT een blijk van waardering voor hetgeen je hebt neergezet in de periode daarvoor door een externe (onafhankelijke) partij.' (Robin Roest, 2017).

Trots

Niet alleen de deelnemers aan het BIM-event waren enthousiast. Ook het bedrijf en de families waren supertrots.

Jeroen Heijmans, winnaar 2018: 'Wij zijn een grote organisatie en daardoor heb ik veel reacties gekregen. Zowel intern als extern. Tijdens de bijeenkomst zelf leefde iedereen in app-groepen al mee. Het is een mooie erkenning van ons beleid rondom Duurzame Inzetbaarheid en daar zijn we trots op. Ook familie en vrienden reageerden enthousiast. Die waren door de pitches en het stemmen daarop al op de hoogte. Uit de meest gekke hoeken heb ik reacties gekregen, met name omdat het via Linkedin toch best veel gedeeld is. Nu nog wordt ik er af en toe op aangesproken.

Voor de winnaars veranderde het werk inhoudelijk niet na het winnen van de prijs. Wel zien we dat verschillende winnaars ondertussen van werkgever zijn veranderd. Het winnen van de award vestigt niet alleen de aandacht op het bedrijf en op het verbetertraject, maar ook op de verbetermanager. 

Fred Brands, winnaar 2019: 'Met zoveel aandacht die aan dit belangrijke event was gegeven door het NNK, bleven de felicitaties niet uit. Erg mooie reacties gekregen, maar ook diverse interviews mogen geven over het vakgebied van kwaliteitsmanagement. Er was zelfs aandacht in een van de lokale kranten uit Purmerend, mijn huidige woonplaats. Nu een klein jaar verder heb ik een nieuwe uitdaging aanvaard bij een nieuwe werkgever. Samen met het team ga ik het huidige managementsysteem transformeren naar World Class Manufacturing Managementsysteem. Een mooie nieuwe uitdaging.

De verbeterprojecten die gewonnen hebben zijn zeker geen eendagsvliegen! De projecten zijn ondertussen geïntegreerd in het ‘normale’ bedrijfsproces en incidenteel zelfs uitgegroeid tot een divisie/business unit binnen het bedrijf. 

Jeroen Heijmans: 'Fris in je Werk is een bestaand programma rondom interventies in het kader van Duurzame Inzetbaarheid van ons personeel. Dat programma heeft zich alleen maar verder ontwikkeld. Het is gaaf dat de kwaliteit van dat programma gezien is en dat dat de aandacht krijgt die het verdient.

BIM goes EUROPE: EOQ winnaars 

Twee van de BIM-award winnaars hebben de internationale EOQ -Improvement award gewonnen! Zowel Pieter de Kroon (2014) als Robin Roest (2018) hebben hun verbeterproject internationaal op de kaart gezet. Een imposante afsluiting van hun BIM-project. Beter kun je toch niet wensen? 

 

 

Deel dit via