Route:  
  1. Home

Sectie Zorg: Klachtenmanagement - Kwaliteitsmanagement Leren van klachten: dé verbinding tussen de kwaliteits- en klachtenfunctionaris!

Online ontmoeting (link wordt uiterlijk 27-03-2023 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 28 maart 2023
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

Presentatie

 

Wil je weten wat nu precies de rol is van de klachtenfunctionaris in een zorginstelling en waarom hun werk raakvlakken heeft met dat van de kwaliteitsfunctionaris, neem dan deel aan de online meeting op 28 maart.

Madelon Hengeveld, Bestuurslid Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKiG) geeft ons aan de hand van een casus uit de praktijk van een ziekenuis een kijkje in de keuken (het werk) van de klachtenfunctionaris.
Vaak zegt een klager: "Ik dien deze klacht in omdat ik wil dat men ervan leert en dat dit een ander niet overkomt!" Met andere woorden: om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. En dat is ook het raakvlak/de verbinding van de klachtenfunctionaris en de kwaliteitsfunctionaris; na het afhandelen van de klacht is er nog werk aan de winkel, zodat er daadwerkelijk kwaliteitsverbeteringen worden gerealiseerd.

In deze meeting willen we met elkaar in gesprek om na te gaan hoe klachtenmanagement en kwaliteitmanagement elkaar kunnen versterken.
Daarbij dagen we kwaliteitsfunctionarissen uit om hun collega klachtenfunctionarissen ook uit te nodigen voor deze meeting om ook deze ervaringen te kunnen delen. Uiteraard blijven we ook junior medewerkers uitnodigen om aan te sluiten, ook hun dilemma's zijn inspiratiebron voor het leren een verbeteren.

Deel dit via