Route:  
 1. Home
 2. Doe mee!
 3. NNK Nieuws

01-06-22

 

Nieuw: de Gereedschapskist 

Het NNK introduceert een nieuwe rubriek: de Gereedschapskist Kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsexperts zijn uitgenodigd om hieraan bij te dragen. Heb jij een kwaliteitsinstrument succesvol ingezet, ben je expert of wil je je ervaringen met een instrument met je vakgenoten delen? We zien je bijdrage graag tegemoet! 

 

 

Het doel van de Gereedschapskist Kwaliteitsmanagement is kwaliteitsfunctionarissen in praktische en theoretische zin ondersteuning en inspiratie te bieden bij praktijksituaties die verbetering behoeven. 

Dit doen we door specialisten aan het woord te laten. Zij beschrijven hoe zij een of meerdere kwaliteitsinstrumenten succesvol hebben ingezet bij organisaties of delen daarvan, om probleemsituaties op te lossen. 

Het kan zowel gaan om nieuwe instrumenten als om bestaande instrumenten die toegepast zijn in een nieuwe context. 

Omgekeerd is de Gereedschapskist Kwaliteitsmanagement ook het podium voor kwaliteitsmanagers die hun succesvolle toepassingen willen melden. De Gereedschapskist Kwaliteitsmanagement is niet voorbehouden aan één branche of sector. 

 

Opbouw en instructie

De redactieraad heeft onderstaande opbouw en instructie voor auteurs geformuleerd.

Inhoudelijk deel

 1. Titel van het artikel.
 2. Inleiding ca. 10 regels
  • Een goede inleiding beschrijft de aanleiding en is de uitdaging aan de lezer om verder te lezen.
  • Korte beschrijving van de situatie/context waarin het probleem/tekortkoming zich voordeed.
  • Benoemen van het instrument (model, tool, techniek) dat succesvol is toegepast.
  • Korte vermelding van het resultaat of resultaten.
 3. Hoofdtekst (2 – 4 bladzijden)
  • Beschrijving van het instrument. De naam van een bestaand instrument in de door jou beschreven situatie of, bij een nieuw instrument, wat is de opzet en hoe is het bedacht?
  • Beschrijving van de probleemsituatie(s) met daarin de context en de aard van de problemen/tekortkomingen (organisatorisch, relationeel, technisch/vakinhoudelijk). Met andere woorden: hoe is het instrument ingevoerd?
  • Beschrijving van de wijze waarop het instrument is toegepast (hoe werkt het?) en is het beoogde effect bereikt?
 4. Discussie.
  • Reflectie van de auteur op het doorlopen proces met daarbij de sterke punten en verbeterpunten van het instrument.
 5. Literatuurlijst, indien van toepassing.

 

Persoonlijke gegevens 

 • Foto: digitale foto die je al hebt of een selfie (minimaal 300 dpi, groter dan 0,5 MB)
 • Voornaam, achternaam 
 • Totaal aantal jaren in kwaliteitsfunctie
 • Huidige kwaliteitsfunctie bij bedrijf/organisatie sinds <jaartal>

 

Onderwerpen

Mogelijke onderwerpen voor de Gereedschapskist Kwaliteitsmanagement:

 • theorie van kwaliteit in drie dimensies toegepast in teamgedrag (teamscan)
 • toepassing van Lean six sigma (waar begin je mee en hoe stap je over voor maximaal effect)
 • stakeholdermanagement en rol van communicatie
 • risicomanagementtechnieken (ook vanuit stakeholderbenadering)
 • omgaan met corrigerende maatregelen (het ‘hoe’ van de NPR)
 • nieuwe manieren om met SWOT om te gaan (SOAR, PESTLE)
 • jouw instrument ....?

 

Wil jij een instrument volgens bovenstaand stramien beschrijven? Mail je bijdrage naar redactie@nnk.nl.

Wil je eerst even overleggen? Neem dan contact op met Ben van Schijndel of Kees de Vaal.

 

We zien uit naar jullie reacties en bijdragen! 

 

NNK-leden kunnen na inloggen reageren op dit artikel.

 

<  Terug
Deel dit via