Route:  
  1. Home
  2. Netwerk
  3. NNK Nieuws

Nieuwe NNK sectie: Platform Kwaliteit in Zorg

Het Platform Kwaliteit in Zorg heeft als doel de ontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de zorg te stimuleren. Op die manier willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Het Platform is opgericht door Cathy Snel en Carien Eijkman.

Ervaringen uitwisselen

In het Platform Kwaliteit in Zorg worden kennis en praktijkervaringen over actuele ontwikkelingen uitgewisseld. Ook worden ervaringen gedeeld, (innovatieve) ontwikkelingen gevolgd en is er aandacht voor competenties en rollen van de kwaliteitsprofessional in de zorg. De deelnemers gaan tevens de toegevoegde waarde van de kwaliteitsprofessional in het dynamische veld van de zorg onder de loep nemen. 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kwaliteitsprofessionals en managers in de zorg. Het is een platform om kwaliteitsprofessionals in de zorg met elkaar te verbinden, te netwerken en te leren van elkaar. 

Bijeenkomsten

In 2020 organiseert het Platform Kwaliteit in Zorg een aantal bijeenkomsten. Beoogde thema’s zijn:

  1. Wat vraagt regionale ketensamenwerking van de kwaliteitsmanager?
  2. Leren van incidenten en calamiteiten 
  3. Kwaliteit 4.0: Wat betekent dit voor de kwaliteitsprofessional in de zorg?  
  4. Data gebruik: Van verantwoordings- naar inspiratietool om te reflecteren, te leren en te ontwikkelen 

De thema’s en data worden binnenkort bekend gemaakt. Hou de Agenda in de gaten!

Doe je mee?

De sectie Kwaliteit in Zorg bestaat uit Cathy Snel en Carien Eijkman. Zij zijn op zoek naar collega’s die samen deze sectie vorm gaan geven. 

Heb je belangstelling om mee te doen? Of heb je een idee of een vraag? Neem contact op met Cathy Snel (bestuurslid NNK) of laat hier een bericht achter. 

Van harte welkom! Samen maken we dit netwerk succesvol! 

 

Terug