Route:  
  1. Home
  2. Netwerk
  3. NNK Nieuws

Fred Brands Business Improvement Manager 2019

Tijdens de 10e editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) is Fred Brands, senior manager Q&C-CISO bij Joh. Enschede Amsterdam BV, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2019. De publieksprijs, die dit jaar voor de zesde keer werd uitgereikt, werd gewonnen door Willem Geuke, senior QA-manager bij Flowserve BV.

De vakjury, onder leiding van verandercoach Elize Hulscher, koos voor Fred Brands nadat de business cases van de kandidaten zowel op papier als in de praktijk waren onderzocht.

Fred heeft laten zien dat met behulp van diverse kwaliteitsmanagement tools het mogelijk is om één geïntegreerd modulair kwaliteitsmanagement systeem binnen twee jaar te implementeren waarbij het kwaliteitsbesef binnen de organisatie verder is toegenomen. Hierbij valt op dat Fred zeer deskundig is en zijn doelen goed bepaalt. Met name zijn verbindingskracht en betrokkenheid worden hoog ingeschat’.

Bij zijn case ‘Power tot the Paper’ heeft Fred gebruik gemaakt van 5S, Lean, Kaizen en Brown paper sessies wat geleid heeft tot een aanzienlijk aantal verbeteracties en het realiseren van één kwaliteitsmanagementsysteem. Fred’s motto ‘I have a dream’ is hiermee werkelijkheid geworden.

Publieksprijs voor Willem Geuke

De publieksprijs is gewonnen door Willem Geuke. Willem noemt zichzelf ‘verbeteraar’ en geeft als Black Belt leiding aan diverse verbeterteams. Zijn case: ‘Verhoog de leverbetrouwbaarheid’ is een van zijn verbeterprojecten. Volgens de jury heeft Willem zich gekenmerkt als: ‘zeer kundig en vooral een kartrekker en verbinder die zijn team optimaal in kracht weet te zetten en successen ook weet te vieren’.  Op de slotvraag van de dagvoorzitter Gerard Berendsen, ‘wat is je leerervaring?’, gaf Willem aan dat het telkens opnieuw kunnen toepassen van zijn Black Belt-kennis tot succes leidt – en vooral tot veel plezier.

Daan van Beek: De belofte van Business Intelligence

Het Business Improvement Event vond dit jaar plaats op 20 juni in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort en ging van start met een keynote door Daan van Beek, eindbaas Passionned Group. Hij ging in op de vraag: ‘Is Artificial Intelligence het nieuwe Business Intelligence’?.

Veel bedrijven die starten met AI en BI hebben niet duidelijk voor ogen wat zij met de data die zij verzamelen willen doen, waardoor het merendeel van dit soort trajecten weinig resultaat oplevert. Het grootste deel van het geld wordt dan vooral besteed aan opslag van al deze data. De belofte van big data is betere dienstverlening tegen substantieel lagere kosten.

De echte complexiteit zit niet in het halen van informatie uit data. Om van goede informatie kennis te maken, waar je besluiten op kunt baseren, dát is complex. ‘Data-driven decisions tend to be better decisions.’ Zo zullen beelden (foto’s) de nieuwe digitale taal worden, denk hierbij aan goed-/slechtaardige moedervlek herkenning.

Wat betekent dit voor het vakgebied van de kwaliteitskunde?

  • Er komen nieuwe standaarden van data, in plaats van besluiten baseren op ambitie, ideeën of intuïtie
  • Van reactief naar proactief reageren; met data kun je meer voorspellend reageren in plaats van achteraf
  • Algoritmes zullen in staat zijn meer parameters in ogenschouw te nemen
  • Normen kunnen meer worden gedifferentieerd, niet meer één norm voor alle producten, maar per product(groep) of dienst
  • Algoritmes kunnen de kwaliteitsinspecties gaan uitvoeren

Door toenemende AI en BI zal kwaliteitsmanagement duidelijk gaan veranderen. Van BI als verbeterinstrument kun je succes verwachten. Als kwaliteitsmanager moet je het gesprek kunnen voeren over het doel van de data-verzameling. Welke rol ken jij data toe in je processen?

NNK-Onderscheiding voor Kees Ahaus

Tot veler verrassing werd ook de vierde NNK-onderscheiding uitgereikt. Met de NNK-onderscheiding eert het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagent personen die veel betekenen voor het vakgebied.

De eer viel Kees Ahaus te beurt. Hij heeft met zijn werk niet alleen het vakgebied van kwaliteitsmanagement mee ontwikkeld, maar ook bijgedragen aan het belang van kwaliteitsmanagement binnen de gezondheidszorg, zei NNK-voorzitter Gerard Berendsen, die dagvoorzitter was en de NNK-onderscheiding uitreikte. ‘Kees Ahaus ontvangt de NNK-onderscheiding vanwege zijn expertise op het brede terrein van kwaliteitsmanagement, inclusief managementsystemen, lean management, procesverbetering, samenwerking in ketens en netwerken en waardegedreven zorg. Dat doet hij vanuit wijsheid, rust en samenwerking’.

Kees Ahaus: Sturen op uitkomsten en kosten

Kees Ahaus (hoogleraar en sectieleider Health Services Management & Organization, Erasmus University Rotterdam) gaf vervolgens zijn toekomstvisie op kwaliteitsmanagement ofwel: ‘Hoe kunnen we het gefragmenteerde zorgsysteem vernieuwen?’.

Want de zorg is behoorlijk gefragmenteerd, zei Ahaus. Denk aan huisarts, ziekenhuis, nazorg. Verzekeraars kopen apart in en er wordt betaald op een manier die volume stimuleert, in plaats van sturen op waarde. We meten heel veel, maar kijken te weinig naar de effecten op gezondheid, op uitkomsten. We zijn te veel bezig met procesindicatoren. Er is te veel aandacht voor verantwoorden en te weinig voor verbeteren.

Er is behoefte aan ‘orchestrated teams’ die verantwoordelijkheid nemen voor de ‘full cycle of care’. Volgens Kees staan we op het kantelpunt van een ‘power shift’ van arts naar patiënt. We moeten ook meer naar verbeteren over de grenzen van het ziekenhuis heen en meer samenwerken.

Laureaat Kees Ahaus eindigde met de woorden van Donabedian (2008):

Ultimately, the secret of quality is love.

You have to love your patient, you have to love your profession, you have to love your God.

If you have love, you can then work backward to monitor and improve the system.

 

 

<  Terug