Route:  
  1. Home

Wintercamp: Duiding geven als zeal voor kwaliteitsmanagement - 14e Wintercamp

Locatie:
Havezate den Alerdinck
Datum:
Woensdag 22 januari 2020
Ontvangst:
20:00 uur
Aanvang:
20:00 uur
Einde:
12:00 uur

Wat is de rol van de kwaliteitsmanager in een tijd van een vloedgolf aan data en dashboards, waar je overigens niet vanzelfsprekend vertrouwen in kunt hebben. In de informatiemaatschappij wordt een groot appél gedaan op het vermogen dit te kunnen interpreteren, plaatsen en waarderen. Je kunt dat natuurlijk overlaten aan de fora van Facebook, maar dat lijkt in ons kader niet het meest relevante duiding systeem. De stelling is, dat er een goede rol voor de huidige kwaliteitsfunctionaris weggelegd vanwege zijn positie in de organisatie (van strategie tot werkvloer en van idee tot levering en nazorg). Vanuit deze positie kan hij/zij de waarnemingen met elkaar verbinden en in een grotere context plaatsen. Hierdoor kan de duiding ook anders worden. Dit geeft aanleiding om na te denken over Deming zijn uitspraak over numerical goals. Datzelfde geldt voor de enorme hausse aan maatschappelijke en politieke informatie die we over ons heen krijgen en waar we ook onze weg in moet vinden.

In een steeds complexer wordende omgeving (denk aan Cynefin van Dave Snowden) wordt duiding geven ook steeds lastiger.

Op de juiste wijze duiding geven aan informatie die uit een systeem voortkomt veronderstelt kennis van het achterliggende systeem. Maar wordt ook gekleurd door je eigen referentiekader. In dat kader speelt de discussie over de paradigma’s. Hoe kijk je aan tegen de rol van kwaliteitsmanagement en van waaruit neemt deze de wereld en zijn informatiestroom waar? De uitdaging is je weg te vinden in een wereld vol dubbelzinnigheden.

Geconfronteerd worden met dubbelzinnigheden is niet nieuw. Carl Weick schreef er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw al over. Op Wikipedia is daar het volgende over te lezen:

People try to make sense of organizations, and organizations themselves try to make sense of their environment. In this sense-making, Weick pays attention to questions of ambiguity and uncertainty, known as equivocality in organizational research that adopts information processing theory.

Een ander begrip dat zo langzamerhand ontdaan is van de  “new age” sfeer, is mindfulness. Overigens ook een begrip dat afkomstig is van Weick.  Hij introduceerde de term “mindfulness” in de organisatie en ‘safety’ literatuur  in zijn  artikel:  Organizing for high reliability: Processes of collective mindfulness (1999).  In de Wikipedia is te lezen dat:

“Weick develops the term “mindfulness” from Langer's (1989) work, who uses it to describe individual cognition. Weick's innovation was transferring this concept into the organizational literature as “collective mindfulness.” The effective adoption of collective mindfulness characteristics by an organization appears to cultivate safer cultures that exhibit improved system outcomes. The term high reliability organization (HRO) is an emergent property described by Weick (and Karlene Roberts at UC-Berkeley). Highly mindful organizations characteristically exhibit: a) Preoccupation with failure, b) Reluctance to simplify c) Sensitivity to operations, d) Commitment to Resilience, and e) Deference to Expertise.

Als een uitkomst van het Wintercamp 2019 werd in het voorjaar van 2019 een studiemiddag georganiseerd rond het gedachtegoed van Karl Weick, “sensemaking”. Een begrip dat moeilijk is te begrijpen en ook moeilijk is te vertalen. Wat er wellicht het dichtste bij komt is “duiding geven”. Maud Notten noteerde daar: “Het gedachtegoed van Karl Weick lijkt misschien vaag en onduidelijk, maar tegenwoordig weer actueel. Het sluit zondermeer aan bij concepten als waardedenken, integriteit en duurzaamheid”

Olaf Fisscher stelde daar dat Weick nog altijd actueel is alhoewel er slechts weinig adviseurs zijn die het gedachtegoed van Weick toepassen, want de theorie is ingewikkeld, is vaag en het is taaie kost. Karl Weick was zelf geen organisatieadviseur. Hij had geen interventiedoelen. Het vakgebied van de kwaliteitskundige is gelieerd aan scientific management, dat is statisch en verbonden met het Empirie Paradigma. Maar als het gaat om kwaliteit, dan is het gedachtegoed van Karl E. Weick een welkome aanvulling.

Het benoemen van interventie doelen is immers juist de taak van de kwaliteitsmanager of zij of hij nu vanuit het Referentie dan wel Reflectie paradigma denkt, zeker als het Emergentie paradigma leidend is.

Zo zijn er meer dan genoeg ontwikkelingen rondom of binnen het vakgebied van kwaliteitsmanagement dat onze duiding van de wereld tot een herijking uitnodigt. Niet alleen inhoudelijk, ook de ontwikkeling van de rol en positie van kwaliteitsmanagement is in de veranderende wereld mogelijk aan het schuiven. Hoe stel je je als kwaliteitsmanager op in een zich adaptief/agile ontwikkelende organisatie? Dat zal dan ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor kwaliteitsmanagement binnen organisaties. Daarop zouden we ons ook moeten bezinnen door duiding te geven aan deze ontwikkelingen in het referentiekader van kwaliteitsmanagement.

Systemen worden steeds complexer en de beschikbaarheid van data en wat daar allemaal uit voortkomt aan kansen en uitdagingen maakt dat de ontwikkelingen rondom kwaliteitsmanagement snel gaan. In het komende Wintercamp 2020 willen we dat verder onderzoeken. De ambitie van het Wintercamp is niet alleen bij blijven, maar als het even kan de ontwikkelingen sturen en nuttig maken.

De titel van het thema verwijst naar de formulering van één van de criteria van de Deming Prize voor het begrip “zeal”.

“zeal”: vurigheid voor een persoon, oorzaak of voorwerp; gretige wens of inspanning; enthousiaste ijver; ijverige toewijding; ijver.

Globaal programma wintercamp 2020

Het programma voor het wintercamp door en met de deelnemers. Er is een globaal programma met een rode lijn die met het thema verbonden is. Aan de deelnemers vragen we om mee te nemen: een typerend verhaal / anekdote over de kwaliteitsmanager, een sprekend verhaal (parabel, metafoor, fictief) waaruit de essentie van wat een kwaliteitsmanager is naar voren komt. Verhalen hoeven niet waar te zijn als ze maar mooi zijn. Een luisterend oor, de rust om een ander uit te laten spreken.

woensdagavond

20:00     start van het Wintercamp 2020

                welkom

                operationele huishoudelijke mededelingen

20:10     introductie van het thema van dit wintercamp

20:15     kennismaking met elkaar en met het thema

22:00     duiding van het leven in de bar

donderdag

9:00       uitleg van het thema, overwegingen omtrent “duiden” en “sense making”

10:00     verkenningen in groepen, uitwerken eerste opdracht

11:30     rapportage eerste opdracht, gesprek

12:30     lunch

13:30     Nico Koning (www.nkoning.nl), andragoog, docent filosofie en ethiek aan de hogeschool van Amsterdam, zal ons een breder beeld aanbieden omtrent omtrent duiden, referentie, ethiek en sense making

15:30     evaluatie van de bijdrage en koppelen van deze bijdrage aan het werkveld, positie en kennis en kunde van de kwaliteitskundige

18:00     diner

19:30     verkenning van Mindfullness, wat betekent het, wat brengt het en wat betekent het voor jezelf. Dit onder leiding van een mindfullness coach.

21:30     evaluatie van ervaringen

22:00     verdere sense making van het leven in de bar

vrijdag

9:00       nabespreking van ervaringen van de vorige dag

10:00     koppeling van deze ervaringen met het werkveld, de discipline en de persoon van de kwaliteitskundige, hoe plaatsen we deze ervaring in de ontwikkeling van het vakgebied en wat betekent dat voor de persoonlijke ontwikkeling en interactie

11:30     terugkoppeling van inzichten

12:30     lunch

13:30     opdrachten voor een zinvolle wandeling

14:00     wandeling en overpeinzing

16:00     start van de vormgeving van de inzichten verkregen in de voorgaande tijdsperiode

18:00     diner

19:30     verdere vormgeving

22:00     laatste mogelijkheid om nog iets van het leven te duiden in de bar

zaterdag

9:00       voorbereiding van uitvoeringsvormen

9:30       uitvoeringsvormen, tastbare en/of visuele presentaties vanuit de groepen

11:00     samenvatting van opgedane kennis, ervaring, inzicht wat heeft dit wintercamp bijgedragen aan de “zeal” van de kwaliteitskundige

11:45     start afronding, korte evaluatie

12:00     einde Wintercamp 2020

Hoe ziet die toekomst er voor de kwaliteitsmanager uit? Aan het einde van dit wintercamp hopen we om een glimp op te kunnen vangen hoe dit er uit zou kunnen zien. Hier hebben we veel verhalen voor nodig, jullie verhalen. Een van de vorige bijeenkomsten ging over ruimte en regels. Dit wintercamp zal er veel ruimte zijn, ruimte voor verhalen en maar 1 regel: laat geen verhaal onverteld. Wat voor jou onbeduidend is, kan voor een ander een het missende puzzelstukje zijn of leiden naar nieuwe creatieve ideeën.

Meenemen

Ieder jaar verzoeken we de deelnemers iets mee te nemen. Voor dit jaar is dat

  • Een voorwerp met of gewoon een verhaal dat voor jou het thema van het wintercamp laat zien of symboliseert

Daarnaast

  • Een Joker, als vrije uitdrukking van wat je dierbaar is, wat je verraste, wat je veranderde of wat je anderszins met ons wilt delen, filmpje, boek, …

De joker is bedoeld om in te zetten op het moment dat jij als deelnemer dat passend vindt, het proces wordt daarvoor stilgezet. Voel het vooral niet als een verplichting om een joker in te zetten.

  • Goed buitenschoeisel en kleding voor de gebruikelijke wandeling in de natuur
  • Makkelijk zittende kleding (wellicht dat een yoga sessie weer onderdeel wordt)

Praktisch

Het wintercamp wordt gehouden bij

Havezate Den Alerdinck B.V.

Den Alerdinckweg 1
8055 PE Laag Zuthem – Zwolle

+31 (0)38 303 01 51

park@alerdinck.nl

www.alerdinck.nl

Kosten: arrangementskosten bedragen € 380,00 exclusief BTW en inclusief toeristenbelasting voor het hele wintercamp (overnachting en eten). Kosten van eigen drankjes in de bar zijn voor eigen rekening. Aan het eind van het wintercamp zal de rekening worden opgemaakt en krijgt de deelnemer deze mee.

Daarboven komen de inschrijfkosten van ongeveer € 75,00 om de kosten te dekken, nadere informatie volgt nog in verband met afspraken gasten. Maar veel zal het niet schelen. Gebruikelijk is het om van deze inschrijfgelden de verdere kosten van het verblijf en de vergoeding voor de gasten te betalen. Deze inschrijfkosten moeten cash betaald worden bij aanvang van het wintercamp.

 

Deel dit via