Route:  
  1. Home

Verwelkomen nieuwe leden, wegwijs in het NNK

Online ontmoeting (link wordt 11-10-2022 toegestuurd)
Datum:
Woensdag 12 oktober 2022
Aanvang:
20:00 uur
Einde:
21:00 uur

NNK is dé beroepsvereniging voor kwaliteitsprofessionals in Nederland. Een van de doelen van de vereniging is het vormen van een netwerk. Daarnaast draagt NNK bij aan de ontwikkeling van het vakgebied, onder andere via persoonscertificering.

Het bestuur vindt het belangrijk dat de leden van NNK zoveel mogelijk profijt hebben van hun lidmaatschap.

Op 19 mei 2021 vond voor het eerst een onlinebijeenkomst plaats voor nieuwe leden. Het doel van deze bijeenkomst was om met elkaar kennis te maken. Het bestuur heeft uitleg gegeven over de activiteiten van NNK en wilde graag van de nieuwe leden horen wat zij verwachtten van het lidmaatschap.

De bijeenkomst was een succes! Alle aanwezigen vonden het een aangename en plezierige ontmoeting.

Het bestuur heeft daarom besloten deze bijeenkomst met enige regelmaat te herhalen. Niet alleen nieuwe leden, maar ook bestaande leden die hier interesse in hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden.

De datum van de volgende kennismakingsbijeenkomst na deze is nog nader te bepalen.

Deel dit via