Route:  
  1. Home

Sectie zorg: Online werkbezoek naar Amarant. In gesprek met Annette Dute over de veranderde rol van de afdeling kwaliteit.

Online ontmoeting (link wordt 24-04-2023 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 25 april 2023
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

Op dinsdag 25 april van 19:30 - 21:00 uur organiseert de Sectie Zorg van NNK een online werkbezoek naar Amarant: ‘Samen anders doen bij Amarant; meer vanuit eenvoud en verbinding’. 

Het moet de komende jaren anders in de zorg. Het advies ‘Anders leven en zorgen’ van de Raad Volksgezondheid & Samenleving heeft dat wel duidelijk gemaakt. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van de zorg en de taken van zorgmedewerkers. 

Kwaliteitsafdelingen en -functionarissen spelen een belangrijke rol in dit transitieproces. Doel van deze online bijeenkomst is om te leren van de praktijkervaringen van een organisatie die deze transitie al heeft ingezet. 

Op 25 april zijn we online te gast bij Amarant, een organisatie in de gehandicaptenzorg. In 2021 heeft Amarant vanuit hun strategische kader ‘groot denken, klein doen’ de verandering ingezet door meer te gaan werken vanuit eenvoud en verbinding. 

Dit doen zij door middel van de Kwaliteitsdialoog, een hulpmiddel waarmee zorgteams in samenspraak met cliënten en verwanten werken aan goede zorg en werkplezier. De methode met drie stappen (krachtmeting, in dialoog en aan de slag) is door cliënten, verwanten en medewerkers ontwikkeld.

We gaan in gesprek met Annette Dute. Zij is senior beleidsadviseur Kennis, Kwaliteit en Beleid bij Amarant. Annette heeft jarenlange ervaring met kwaliteitsverbetering en -borging binnen de gehandicaptenzorg. Binnen Amarant is zij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de Kwaliteitsdialoog. Annette vertelt over de successen en leerervaringen en in het bijzonder over de (veranderde) rol van de afdeling Kwaliteit.

Deel dit via