Route:  
  1. Home

Sectie Zorg: De dames THe op visite bij het kwaliteitsnetwerk NNK

Online event (link wordt 10-5-2021 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 11 mei 2021
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

Kwaliteit verbeteren in woonvoorzieningen en de rol van de kwaliteitsfunctionaris

Kwaliteitsrondes als vorm voor het bespreken en verbeteren van de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten in woonvoorzieningen. Daarover gaat de online ontmoeting van de sectie Zorg van het NNK op dinsdagavond 11 mei. We gaan in gesprek met Hetti Willemse, een van de grondleggers van de zorgvisites door de dames THe.

Met de invoering van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (wmcz) is een nieuwe vorm van medezeggenschap ontstaan. Instellingen waarin cliënten langdurig verblijven, zijn verplicht hun cliënten en vertegenwoordigers inspraak te geven in zaken die direct van invloed zijn op de kwaliteit van hun dagelijks leven.

Een groot deel van de kwaliteitsfunctionarissen zal direct of indirect te maken krijgen met het verwerken van de uitkomsten van deze inspraak in de dagelijkse zorg. Ondanks landelijke (kwaliteits)programma’s, zoals bijvoorbeeld Waardigheid en trots, Zorg voor beter on Zichtbare zorg, blijkt inspraak van individuele cliënten vertalen in de zorg- en ondersteuning in de dagelijkse praktijk ingewikkeld. De vraag is of wij als kwaliteitsfunctionarissen hierin iets kunnen bijdragen. Deze vraag hebben we voorgelegd aan de dames THe. 

De programmacommissie van de sectie zorg van het NNK volgt al enige tijd de uitkomsten van de zorgvisites van de dames THE. Tijdens hun visites gaan zij op zoek zijn naar de aansluiting tussen de individuele wensen en waarden, ‘het thuis voelen´ van cliënten en de inbedding hiervan in de dagelijkse praktijk binnen woonvoorzieningen.

Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse, de dames The (naar hun voorletters), hebben de afgelopen jaren ruim 200 zorgvisites afgelegd en gekeken naar de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten in woonvoorzieningen.

Tineke en Hetti kennen elkaar al jaren, hebben beiden een lange staat van dienst in openbaar bestuur, zorg en welzijn. Het idee voor de zorgvisites ontstond toen ze samenwerkten binnen het project ‘Houd de Naaste Vast’, dat resulteerde in drie boeken over waardige zorg: Thuis Wezen, Thuis Voelen, Thuis Zijn.

‘Tijdens dit project viel het ons steeds zo op dat je hele leven wordt overgenomen als je – noodgedwongen – in een zorginstelling gaat wonen. Mensen veranderen ineens in cliënten. Ze gaan niet verhuizen, nee, ze worden ‘opgenomen’. Ze verliezen vervolgens veel eigen regie. En het netwerk van naasten, dat voorheen zoveel bijdroeg, wordt alles uit handen genomen. Dat vonden we eigenlijk heel gek, die breuk met het gewone leven. En we vonden ook dat het anders moest kunnen. Ook als er de noodzaak is te verhuizen naar een beschermde woonplek blijf je mens die, net als alle andere mensen, behoefte heeft aan buitenlucht en een frisse neus kunnen halen, beweging en gevoel van bewegingsvrijheid, lekker eten en drinken, ontspanning, hobby’s en welbevinden, en informatie en communicatie in begrijpelijk gewone mensentaal.’ Aldus de dames THe.

Dat bracht hen op de gedachte om op visite te gaan bij verpleeg- en verzorgingshuizen en recensies over hun bezoeken te schrijven (ze delen THe-kopjes uit met een maximum van vijf om hun beleving uit te drukken). De dames THe doen dat op een luchtige toon, waarmee ze het onderwerp tastbaarder, visueler en concreter willen maken. Ze hebben geen wetenschappelijke pretenties. Met deze recensies willen ze mensen op ideeën brengen en aandacht vragen voor individuele wensen, de invulling van een prettige oude dag en het thuis voelen van cliënten in woonvoorzieningen. Als de cliënten het fijn hebben heeft dat ook een positief effect op de medewerkers en de naasten. Ze hopen dat de huizen waarover ze schrijven deze recensies als een ongevraagd gratis constructief advies zien. Zie: www.zorgvisite.nl).

Programma
Tijdens de NNK-avondlezing deelt Hetti Willemse haar inzichten en ervaringen van de visites. Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Het creëren van de voorwaarden waardoor ouderen, familie en medewerkers zelf meer grip op de kwaliteit van hun dagelijks leven en hun werk krijgen.
  • De ervaringen van cliënten als onderdeel van PDCA – IMWR-cirkel?
  • De lessons learned.
  • De rol van kwaliteitsfunctionarissen.

Na de uiteenzetting van Hetti Willemse gaan we met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden die zorgvisites bieden voor de rol van de kwaliteitsfunctionaris. Een aantal deelnemers zal uitgenodigd worden om actief deel te nemen aan het digitale rondetafelgesprek.

 

  • Op welke manier kunnen we als kwaliteitsfunctionarissen de aspecten die voortkomen uit de zorgvisites borgen in de kwaliteit van de dienstverlening?
  • Is het mogelijk om de werkwijze van de dames THe op te nemen in het kwaliteitsmanagementsysteem? Welke kwaliteitsmodellen kunnen ingezet worden?
  • Zijn ervaringen met veiligheidsrondes bruikbaar voor het opzetten van kwaliteitsrondes gericht op kwaliteit van het dagelijks bestaan en de (be)leefwereld vanuit cliënt- en medewerkersperspectief?
  • Zin in een experiment? Een kwaliteitsronde in de vorm van een THe-visite met een aantal kwaliteitsfunctionarissen?

 

Deel dit via