Route:  
  1. Home

Sectie Zorg: Corona-audits en het voorkomen van grootschalige hygiŰnerisico's

Online event
Datum:
Dinsdag 2 maart 2021
Ontvangst:
19:30 uur
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

Verslag Sectie Zorg: Corona-audits en het voorkomen van grootschalige hygiënerisico's

Programma

19.30 uur - Opening

19.35 uur - Presentatie en gezamenlijke verkenning

Jennie Mast, kennismanager bij Vilans, gaat in op het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Jennie geeft een kort overzicht van de ontwikkelde hulpmiddelen en de ontstaanswijze vanuit de verpleeghuissector.

Na de presentatie verkennen we met elkaar de verbindingen die er liggen met kwaliteitsmanagement in elke organisatie. Waar kan kwaliteitsmanagement bijdragen aan het omgaan met grootschalige hygiënerisico’s? Hoe kunnen we  leren met data, retrospectief kijken en hiervan prospectief leren? 

20.55-21.00 uur - Afsluiting

Jennie Mast

Drs. Jennie Mast is verpleegkundige, verpleegwetenschapper, coach, innovator en werkzaam als kennismanager bij het programma Waardigheid en Trots op locatie, een programma van Vilans. Jennie is verpleegkundige in hart, hoofd en handen. Al  jarenlang is zij gedreven bezig met het verbeteren van de zorg op allerlei manieren. Kennis, leren en ontwikkelen is daarbij voor haar, voor de medewerkers en de hele sector van belang. Door het verbinden van kennis met de praktijk wil Jennie haar bijdrage leveren om de wereld een beetje beter maken.

Context: situatie na corona in verpleeghuiszorg

De coronawegwijzer en de corona-audit zijn ontstaan vanuit het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. De opgedane kennis en ervaring is niet alleen relevant voor de verpleeghuizen, maar is breder toepasbaar voor meerdere sectoren.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde in 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Dit programma wijst de weg hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie. Het kwaliteitskader voor de verpleeghuizen is hierbij leidend.

Binnen dit programma is het afgelopen jaar veel gedaan aan kennisontwikkeling rond coronazorg in de verpleeghuizen.

Een belangrijk hulpmiddel hierbij bleek de coronawegwijzer te zijn (Verpleeghuizen en corona - Waardigheid en trots). In deze wegwijzer worden 14 items benoemd die van belang zijn bij de coronazorg en per onderdeel is aangegeven wat de geldende richtlijnen of helpende tools zijn. Met deze wegwijzer kan een organisatie snel zelf overzicht krijgen over de stand van zaken intern.  

Een zelfde soort instrument is gemaakt voor afdelingen, maar dan in de vorm van een audittool. (https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2020/10/Tool_Corona_audit.xlsx ). Bij deze tool is een verbinding gemaakt tussen de corona-items van de wegwijzer en de items uit het kwaliteitskader. Ook hier kunnen teams en organisaties zelf snel hun overzichten zien en benutten.

 

Deel dit via