Route:  
  1. Home

Sectie Zorg: Basiskennis kwaliteitsmanagement: Documentmanagement anno nu

Online ontmoeting (link wordt uiterlijk 28-11-2022 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 29 november 2022
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

Presentatie

 

De nieuwe versie van NEN-ISO 10013
Kwaliteitsmanagementsystemen – Richtlijnen voor gedocumenteerde informatie’ is gepubliceerd. Deze versie houdt rekening met de ontwikkelingen die zich sinds de vorige versie hebben voorgedaan.

NEN-ISO 10013 vervangt ISO/TR 10013:2001. De norm is aangepast aan de structuur van ISO 9001:2015 en daarmee aan de nieuwe hoofdstructuur voor ISO managementsystemen. NEN ISO 10013 wordt daarmee meer algemeen toepasbaar. Tevens is de gedwongen hiërarchie in documenten losgelaten. Organisaties moeten hierin zelf keuzes maken.

Met het toepassen van NEN-ISO 10013 wordt het vertrouwen dat de processen worden uitgevoerd als gepland vergroot. Goed gedocumenteerde informatie zorgt ook voor behoud van kennis en ervaringen van de organisatie. Bovendien ondersteunt het de verbetering van producten of diensten van een organisatie.

Organisaties zijn de afgelopen twee decennia overgestapt van papieren documentatiesystemen naar elektronische media. Deze verandering is weerspiegeld in ISO 9001:2015, en NEN-ISO 10013 voegt hier nu verdere richtlijnen en adviezen aan toe. Daarbij beveelt de richtlijn niet langer een bepaalde hiërarchie in documentatie aan, maar sluit die aan bij de vele verschillende manieren waarop informatie met behulp van elektronische media kan worden georganiseerd.

Tijdens deze sessie willen we met deelnemers de belangrijkste veranderingen in de norm verkennen en eventuele ervaringen uitwisselen

Deel dit via