Route:  
  1. Home

Sectie Data en Kwaliteit: Meet wat ertoe doet

Online ontmoeting (link wordt 22-11-2021 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 23 november 2021
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

Meet wat ertoe doet

Spreker: Jan Waas 

Hoe zorg je dat je niet belangrijk maakt wat je meet, maar meet wat belangrijk is? Deze vraag heb ik als kwaliteitsmanager, risicomanager en als manager EHS al vaak proberen te beantwoorden. De simpele oplossing lijkt om aan de rapportageklant (directie, management, werkvloer) te vragen wat van de rapportage verwacht wordt, of waarvoor de gerapporteerde informatie gebruikt gaat worden.

Het probleem is vaak dat de rapportageklant geen flauw idee heeft welke parameters hij belangrijk zou moeten vinden. Daar heeft hij jou als professional toch voor ingehuurd?

Jij hebt vanuit jouw professionele visie of achtergrond de beheerssystemen zo opgebouwd dat je inzicht krijgt in de dingen die jij belangrijk vindt. Logischerwijze ga je dus rapporteren wat je uit de aldus opgezette systemen kunt meten. De vraag wat belangrijk is ligt dus al vroeger in het traject, bij de opzet van de beheerssystemen. De vraag naar rapportage is hiermee een inrichtingsvraag geworden.

Tijdens de novemberlezing willen we deze inrichtingsvraag verder met de deelnemers verkennen: het begin van het leven van data, waarom is er behoefte aan data, hoe kunnen we verschijnselen dan meetbaar maken en hoe gaan we om met het verzamelen van data.

Deel dit via