Route:  
  1. Home

Platform HBO: Wat leren we van de kwaliteitsafspraken?

Online ontmoeting (link wordt 8-12-2021 toegestuurd)
Datum:
Donderdag 9 december 2021
Aanvang:
14:30 uur
Einde:
16:30 uur

Innovatie via kwaliteitsafspraken, het werkt?!

NNK 9 december, Platform HBO

 

Studenten krijgen geen studiefinanciering meer. In plaats daarvan gaat het geld al enkele jaren naar de kennisinstellingen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Het moet kleinschaliger, met meer begeleiding en met gelijke kansen. Elke hoger onderwijsinstelling heeft zijn voornemens tot kwaliteitsverbetering in een plan neergelegd. Het was daarbij van belang dat het plan in samenspraak met de medezeggenschap (docenten en studenten), de interne toezichthouders en waar relevant na raadpleging van externe belanghebbenden, tot stand kwam. Het plan zou bovendien door de raad van toezicht goedgekeurd moeten worden. Ook bij de uitvoering zou de medezeggenschap op gezette tijden betrokken blijven.

 

We zoomen met name op de medezeggenschapsaspecten in en hebben onze twee inleiders van vandaag, verzocht om te schetsen hoe binnen hun instelling de diverse interne (en externe) stakeholders betrokken zijn (geweest), tegen welke moeilijkheden ze zijn aangelopen, en wat de opbrengsten van deze aanpak zijn. Leidt de interventie van de kwaliteitsafspraken daadwerkelijk tot een structurele betrokkenheid van stakeholders en zou de ontwikkeling van de betrokkenheid van stakeholders anders zijn geweest als de kwaliteitsafspraken er niet waren geweest? En met het oog op de beoordeling door de NVAO van de tussenbalans aan de hand van de jaarverslagen over 2021: welke ontwikkelingen zien zij voor de komende jaren?

 

Als voorzichtig schot voor de boeg of deze aanpak ook gehanteerd zou moeten worden als na afloop van het project in 2024 de middelen structureel worden toegekend. Met andere woorden: welke randvoorwaarden met betrekking tot de betrokkenheid van interne stakeholders maken innovatie en verbetering duurzaam effectief?

 

Tijdsschema

14.30-14.40 uur Welkom en inleiding door Frits Kamps

14.40-14.50 uur Peiling mentimeter

14.50-15.20 uur Presentatie door Rob Knaapen, projectleider Kwaliteitsafspraken, dienst Onderwijs en Onderzoek, Zuyd Hogeschool

15.20-15-30 uur Pauze

15.30-16.00 uur Presentatie door Jos van Hijfte, voorzitter werkgroep Kwaliteitsafspraken Hogeschool van Amsterdam

16.00-16.20 uur Vragen en discussie

16.20-16.30 uur Vooruitblik volgende bijeenkomsten en afsluiting door Paul Nieuwenhuis, voorzitter NNK Platform HBO

Deel dit via