Route:  
  1. Home

Platform HBO: Leren van Prijswinnaars

Online event (link wordt 06-04-2022 toegestuurd)
Datum:
Donderdag 7 april 2022
Aanvang:
14:30 uur
Einde:
16:30 uur

Bij kwaliteit van onderwijs is het leren van en met elkaar van groot belang, bijvoorbeeld door het delen van kennis van de besten. En die besten dat zijn de winnaars van de eerste editie van de Hoger Onderwijs Premie (HOP). De link met kwaliteitszorg is er, door in te gaan op hoe we kunnen leren van wat er al heel goed gaat – en hoe dat tot stand gekomen is.

De Nederlandse Hogeronderwijspremie is medio 2020 in het leven geroepen om onderwijsteams die met vernieuwing in het hoger onderwijs een bijzondere impact realiseren voor studenten, docenten of het onderwijsveld, meer te waarderen, te stimuleren en te belonen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna OCW) reikt de premies jaarlijks uit aan drie onderwijsteams uit het hoger beroepsonderwijs en drie onderwijsteams uit het wetenschappelijk onderwijs die een voortreffelijk of bijzonder onderwijsinitiatief hebben doorgevoerd dat heeft geleid tot verbetering in het hoger onderwijs.

Vanuit het ministerie van OCW zal Pia Hindriks kort de achtergronden van het instellen van de prijs, de eerste ervaringen en de doelen voor de toekomst schetsen.

Vervolgens presenteren de winnaars hun innovatie, gaan ze in op de impact daarvan binnen de eigen hogeschool en daarbuiten, de kracht van het innovatieteam en de doorontwikkeling van het initiatief in de komende jaren.

Programma

14.30 -14.35 uur Welkom en inleiding Saar Wismans en Frits kamps
14.35- 14.45 uur Pia Hindriks, secretaris Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022, ministerie OCW
14.45- 15.10 uur Maria Garcia Alvarez, coordinator Value Creators/docent Global Challenges, Globalisation and Geopolitics at Global Project and Change Management
15.10 -15.35 uur Gert van Hardeveld Teamlead en coach Open ICT Hogeschool Utrecht
15.35-15.40 uur Pauze
15.40 -16.05 uur Youssef El Bouhassani, faculteit Techniek projectleider Team Leerlevels
16.05- 16.25 uur Discussie met panel aan de hand van stellingen
16.25 -16.30 uur Afsluiting en aankondiging volgende bijeenkomst

 

Deel dit via