Route:  
  1. Home

Platform HBO: Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek Impact: wat is het en hoe meet je het?

Online ontmoeting (link wordt 6-10-2021 toegestuurd)
Datum:
Donderdag 7 oktober 2021
Aanvang:
14:30 uur
Einde:
16:30 uur

 

Platform HBO
Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek
Impact: wat is het en hoe meet je het?

Locatie             : Online ontmoeting
Datum             : Donderdag 7 oktober 2021
Aanvang          : 14:30 uur
Einde               : 16:30 uur

De kwaliteitszorg van het praktijkgericht onderzoek in het hbo is geregeld in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016 (BKO). Het BKO is momenteel onderwerp van actualisering.
In deze bijeenkomst diepen we het impact-vraagstuk uit. Doel is: ervaringen delen met het meten van impact en het gebruik van indicatoren daarbij; suggesties doen die bij de actualisering van het BKO kunnen worden gebruikt

Het huidige BKO vraagt van instellingen een set indicatoren te gebruiken voor het meten van input/output, van het gebruik en van de waardering van praktijkgericht onderzoek; en dat op de gebieden beroepspraktijk en maatschappij, onderwijs en professionalisering, en kennisontwikkeling. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Onderzoekers zien er niet altijd de meerwaarde van; opdrachtgevers en andere stakeholders evenmin. Het is een aanhoudend onderwerp van discussies. Toch is de opdracht zichtbaar(der) te maken wat praktijkgericht onderzoek oplevert.

In het programma is eerst ruimte voor de deelnemers om ervaringen en suggesties in te brengen. Vervolgens presenteert een hogeschool hoe zij met deze uitdaging omgaat. En ten slotte reflecteert een expert op het gebied van impact en impactmeting op de ontwikkelingen.

Programma

14.30

Welkom en peiling betrokkenheid deelnemers bij kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek

14.40

Na korte introductie over de vraag ‘Wat moet praktijkgericht onderzoek opleveren?’ in breakout rooms in gesprek over deze vraag.

15.10

Input uit breakout rooms delen

15.20

Pauze

15.35

Het verhaal van Fontys, interactieve presentatie door Bob Koster

16.20

Afsluiting

Deel dit via