Route:  
  1. Home

Platform HBO - Kwaliteitssturing met data?

Locatie:
Online ontmoeting (link wordt 9-12-2020 toegestuurd)
Datum:
Donderdag 10 december 2020
Aanvang:
14:00 uur
Einde:
15:15 uur

Bij vrijwel alle instellingen in het hoger onderwijs is datasturing een van de hot topics. Overal wordt data verzameld en ook met de data-analyse zijn veel instellingen goed bezig. Hoewel her en der nog goede vragen te stellen zijn over de relevantie en de kwaliteit van de data zelf, willen we ons in deze bijeenkomst van het NNK platform HBO richten op de stap die voor veel kwaliteitsmedewerkers dichterbij is:

Hoe gebruik je die rijkheid aan data om de onderwijsverantwoordelijken te helpen met verbeteren?

De bijeenkomst op donderdag 10 december duurt maximaal een uur en een kwartier (14:00 – 15:15) en is als volgt opgebouwd:

  • Welkom en korte introductie op het thema
  • Centrale presentatie van 2 casussen
  • Bespreken van de casussen in deelsessies
  • Centrale terugkoppeling met leer- en aandachtspunten

De eerste casus is die van HU in Kaart, een vorm waarin bij de HU de belangrijkste kwaliteitsdata inzichtelijk worden gemaakt en aan de hand waarvan de kwaliteitsadviseurs het gesprek met de opleidingen aangaan. Herbert Wubben (projectleider Quality Intelligence) en Karlijn Vergeer (adviseur kwaliteitszorg) lichten opzet en gebruik toe.

De tweede casus wordt gepresenteerd door Erik Bolhuis, beleidsonderzoeker Windesheim en gepromoveerd op het gebruik van data in organisatie en met name het gebruik van data door mensen in organisaties. Vaak denken we dat met een goed ontwikkeld onderzoek of enquête we collega’s binnen de hogeschool (of een andere organisatie) helpen met het vinden van antwoorden op praktijkrelevante vragen. Echter in de praktijk zien we dat gegevens maar zeer beperkt gebruikt worden. De vraag is hoe dat komt. In Erik’s presentatie zullen we zien dat mensen de kracht zijn in de organisatie, maar (soms) ook de zwakste schakel.

Deel dit via