Route:  
  1. Home

NNK Nieuwjaarsbijeenkomst | Thema Emergentie en kwaliteitsmanagement

Locatie:
Online ontmoeting (link wordt 18-1-2021 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 19 januari 2021
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

NNK Nieuwjaarsbijeenkomst Thema Emergentie en kwaliteitsmanagement

 

Het NNK organiseert ook bij de start van 2021 een nieuwjaarsbijeenkomst. Door de bijzondere omstandigheden is dit een online bijeenkomst. NNK-voorzitter Robin Roest zal allereerst de ontwikkelingen bij het NNK toelichten. Vervolgens verzorgt Teun Hardjono een inleiding over verschillende paradigma’s voor kwaliteitsmanagement. Hij zal daarbij vooral het accent leggen op het Emergentie Parradigma, hoe emergentie is te beïnvloeden en wat de organisatieprincipes zijn die daarbij horen. Teun Hardjono zal daarbij ook twee nieuwe begrippen in het werken aan kwaliteit introduceren: ‘comping’ en ‘keep on jamming’. 

Programma

19.30 uur – Opening en ontwikkelingen bij het NNK door voorzitter Robin Roest

20.00 uur – Inleiding over het Emergentie Paradigma door Teun Hardjono

20.55 uur – Afsluiting door Robin Roest

21.00 uur – Einde bijeenkomst

Teun Hardjono over het Emergentie Paradigma

Prof. dr. ing T.W. Teun Hardjono is organisatiespecialist en emeritus hoogleraar Kwaliteitsmanagement en certificatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eind November ontvingen Everard van Kemenade en Teun Hardjono het volgende bericht: “Congratulations, your article 'Twenty-first century Total Quality Management: the Emergence Paradigm' has been selected as an Outstanding Paper in the 2020 Emerald Literati Awards. The editorial team said that it is one of the most exceptional pieces of work they saw throughout 2019.” Het bericht was afkomstig van Emerald Publishers, uitgever van The TQM Journal, het meest gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift ter wereld. Een hele eer natuurlijk dat als was voorafgegaan door een uitnodiging van de een van ’s werelds grootste uitgevers Springer om op basis van datzelfde artikel een boek te schrijven. Dat boek is er inmiddels: The Emergence Paradigm in Quality Management, a way towards radical innovation.

Het artikel en boek kunnen gezien worden als de uitkomst van meer dan veertig jaar bezig zijn met kwaliteitsmanagement, maar evenzo goed ook de uitkomst van 18 Wintercamps zoals die elk jaar onder auspiciën van de NNK/DAQ georganiseerd zijn. Het onderscheiden van vier paradigma’s, die terug te vinden zijn in het denken over en werken aan kwaliteit heeft tot een aantal nieuwe inzichten verklaringen geleid.

In zijn oratie: “Laveren tussen Rekkelen en Preciezen” liet Teun Hardjono al zien dat er een diepe kloof is in het denken over kwaliteit tussen de European Organisation for Quality en de American Society for Quality aan de ene kant en de European Foundation for Quality en o.a. de Malcolm Baldrige Award Criteria aan de andere kant. Ook insiders constateerden dat Juran en Deming elkaar weliswaar respecteerden, maar het weinig op hadden met de opvattingen over en weer.

Het benoemen van het Emergentie Paradigma werpt ook ander licht op de manier waarop sinds de jaren vijftig kwaliteitsmanagement werd bedreven in Japan in tegenstelling tot de manier van werken en denken in Amerika en Europa. Het benoemen van de paradigma’s maakt het ook makkelijker Zen and the Art of Motorcycle Maintenance beter te plaatsen en eindelijke eens uit te werken. Maar misschien belangrijker nog is met het Emergentie Paradigma aan te geven wat nu de relatie is tussen de beloften die kwaliteitsmanagement (continuous improvement en geen verrassingen) doet en (radicale) innovatie waarbij juist wel naar verrassend nieuwe inzichten en discontinue veranderingen wordt gezocht. Hier komt nog bij dat de huidige turbulente ontwikkelingen van gevolg van de coronacrisis emergentie alom is en er dus ook rol voor kwaliteitskundigen en kwaliteitsmanagement te benoemen is.

Deel dit via