Route:  
  1. Home

NEN NPR 9021 Corrigerende maatregelen

Denk en praat mee over het ontwerp van deze praktijkrichtlijn
Datum:
Dinsdag 11 januari 2022
Aanvang:
14:00 uur
Einde:
16:00 uur

 

“Zonder afwijking is er geen vooruitgang” 

Een door NEN samengestelde werkgroep heeft een ontwerptekst opgeleverd voor een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor corrigerende maatregelen. Met een afwijking bedoelen we in deze Nederlandse praktijkrichtlijn een gebeurtenis waarbij niet wordt voldaan aan van te voren gestelde eisen. Doel van deze richtlijn is organisaties te helpen om herhaling van dergelijke afwijkingen te voorkomen door het nemen van corrigerende maatregelen.

Denk en praat mee met het ontwerp van deze richtlijn

De samenstellers van de ontwerp NPR zijn bijzonder benieuwd naar reacties op het ontwerp van deze richtlijn. Tijdens de bijeenkomst is er dan ook alle ruimte om dat aan te geven. Wat  moet in de bestaande tekst bijvoorbeeld anders? Of wat kan meer of minder aandacht krijgen?

Iedereen die zich voor deze bijeenkomst in Delft aanmeldt, ontvangt het ontwerp van deze NPR ter voorbereiding op de bijeenkomst. Op het fysieke event is er ruimte voor maximaal 22 deelnemers. Mocht het maximaal aantal deelnemers zijn bereikt en wil je toch reageren op de NPR? Mail dan naar info@nnk.nl.

De middag wordt geleid door Erik van Amelsvoort, teamleider ISO/IEC 17025 bij Raad voor Accreditatie en voorzitter van de werkgroep. 

Deze bijeenkomst  in Delft is bedoeld voor voor NNK-leden en wordt mede  georganiseerd door de NNK Programmacommissie.

 

Van degenen die zich aanmelden wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn in verband met het maximaal aantal zitplaatsen in de zaal en het beschikbaar stellen van documentatie. Deelnemers aan de bijeenkomst (maximaal 22) ontvangen een pdf van de NPR (gemerkt als voor NNK-gebruik); deze wordt kosteloos ter beschikking gesteld door NEN bij de bevestiging van de deelname en informatie over de bijeenkomst. Deelnemers melden zich aan via NNK. Personen die niet kunnen deelnemen wordt verwezen naar de NEN-website voor een afschrift van de ontwerp NPR 9021. NNK geeft aan NEN de contactgegevens van aanmelders door voor verdere uitnodiging en communicatie. Deze gegevens worden door NEN uitsluitend gebruikt voor het organiseren van dit evenement en na afloop vernietigd.

 


 

Deel dit via