Route:  
  1. Home

Duurzaamheid in het hoger beroepsonderwijs

Locatie:
Cursus- en Vergadercentrum Domstad
Datum:
Donderdag 6 februari 2020
Ontvangst:
13:00 uur
Aanvang:
13:30 uur
Einde:
16:00 uur
Naar het verslag

Bijeenkomst Platform HBO

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het begrip duurzaamheid is zo actueel dat het een gemiste kans is wanneer het onderwijs hier niet op in weet te spelen. Maar hoe werk je aan duurzaamheidsbeleid binnen een hogeschool? Wat wordt er binnen het curriculum van de hbo-opleidingen aangeboden? Waar staan we nu met de Sustainable Development Goals waarvoor we een intentieverklaring hebben getekend? Wat betekent in het licht van de nieuwe strategische agenda van OCW het aanbieden van duurzaam onderwijs en wat vraagt dat voor de wijze waarop we het gesprek voeren en zicht houden op kwalitatief duurzaam onderwijs??

Om antwoorden te vinden op deze vragen gaan we in gesprek met 2 gastsprekers en gaan we kort aan de slag met de Sustainable Development Goals.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 – 13.30 uur Ontvangst

13.30 – 13.35 uur Opening

13.35 – 14.15 uur Presentatie en discussie

Els Grooten, beleidsmedewerker bij Van Hall Larenstein, neemt ons mee in het duurzaamheidsbeleid van Van Hall Larenstein.

Van Hall Larenstein mag zich ‘de duurzaamste hogeschool van Nederland’ noemen! Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien bacheloropleidingen drie AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Daarnaast heeft Van Hall Larenstein bij de MVO-audit het niveau ‘Erkend’ behaald. MVO is een speciale duurzaamheidsnorm voor het hbo-onderwijs, gebaseerd op ISO26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. 

14.15 – 15.00 uur presentatie en discussie

Linda van Ooijen- van der Linden is beleidsadviseur en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft het idee permacultuur vertaald naar onderwijs. Permacultuur is een wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Linda heeft gekeken hoe de ontwerpprincipes van de permacultuur vertaald kunnen worden in een systeem voor het ontwerpen, verbeteren en zicht houden op duurzaam, kwalitatief onderwijs. 

15.00 – 15.10 uur Pauze

15.10 – 15.30 uur met elkaar aan de slag met SDG

Hoe krijgen de Sustainable Development Goals een plek in jullie organisatie? Welke volgende stappen zouden gezet kunnen worden?

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en toenemende ongelijkheid, die onder meer zijn opgenomen in de Sustainable Development Goals, vragen om duurzame oplossingen. Studenten, docenten en onderzoekers bij hogescholen leveren een belangrijke bijdrage aan deze oplossingen. Inmiddels hebben 11 hogescholen, onder het toeziend oog van voormalig premier Balkenende, een SDG-coalitie geformeerd om de Global Goals steviger te verankeren in het onderwijsaanbod. 

Vandaag gaan we kijken hoe de SDG een plek krijgen in ons onderwijsaanbod en hoe we hier een volgende slag in kunnen slaan op twee manieren.
1) We duiken dieper in de standaarden voor AISCHE en gaan na hoe ver onze hogeschool is in de ontwikkeling van duurzaam onderwijs.

2) We gaan aan de slag met de ontwerpprincipes van de permacultuur en deze toepassen op onze eigen hogeschool. We richten ons daarbij op Sustainable Development Goal 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’. 

15.30 – 15.45 uur opbrengsten delen en afronding

15.45 – 15.50 uur Vooruitblik naar volgende bijeenkomst

Terugblik vorige bijeenkomst

Op donderdag  12 december organiseerde het platform HBO het NNK-congres Peerreview in Q-systeem . Het zeer uitgebreide verslag van deze bijeenkomst is hier te vinden.

Kosten
NNK-leden gratis.

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,-- over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl
 

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/
Op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).

Deel dit via