Route:  
  1. Home

De economie van de toekomst en de rol van het Kwaliteitsmanagement

Online ontmoeting (link wordt 29-9-2021 toegestuurd)
Datum:
Donderdag 30 september 2021
Ontvangst:
14:45 uur
Aanvang:
15:00 uur
Einde:
17:00 uur

De economie van de toekomst en de rol van het Kwaliteitsmanagement

- een landelijk online Kwaliteitsevent, georganiseerd door de tien kwaliteitskringen van Nederland -

Kees Klomp zet kwaliteitsmanagers op scherp!

Er is iets aan de hand in de wereld. We praten met elkaar vaak en graag over de geweldige ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. Technologisch zijn er zaken mogelijk en ontwikkeld waar mensen vroeger alleen van konden dromen. Economisch gezien hebben veel mensen in de (westerse) wereld het uitstekend en daardoor kunnen zij veel van de nieuw uitgevonden producten ook kopen.

Kwaliteitsmanagers zijn bij uitstek geschikt om onder al die mooie ontwikkelingen kritisch te blijven kijken naar de kwaliteit. Wij zien vaak scherp de neveneffecten van processen en hebben geleerd dat kwalitatieve groei vraagt om een Check-moment. Dit betekent kijken waar we staan, data verzamelen, feedback ophalen, analyseren van data en feedback en vervolgens op een slimme manier veranderen, verbeteren of vernieuwen.

Tijdens het online Landelijke Kwaliteitsevent georganiseerd door de tien kwaliteitskringen die Nederland kent, gaan wij onder leiding van Kees Klomp kijken naar de huidige stand van zaken in de wereld.

 

 

 

 

Als lector aan de Hogeschool Rotterdam en als ondernemer houdt Kees Klomp zich bezig met nieuwe drivers voor innovatie en groei; een andere manier van kijken naar organisaties en zakendoen.

Met het recentelijk verschenen IPCC-rapport (VN-klimaatrapport) hebben we belangrijke informatie over de huidige stand van zaken in de wereld op het gebied van ons klimaatbeleid. Of we dit soort systeemvraagstukken eenvoudig op kunnen lossen, is één van de thema’s tijdens ons online Event. Ook komt de vraag naar ‘corporate responsibility’ op tafel en daarmee ook wat wij als kwaliteitsmanagers kunnen bijdragen.

Kees Klomp houdt een lezing over het onderwerp ‘betekenisvol ondernemen’ en zal ons vervolgens aan het werk zetten. We krijgen de mogelijkheid om zelf na- en mee te denken over slimme oplossingen en veranderingen. Uiteindelijk volgt er een korte wrap-up van onze inzichten en kunnen we twee uur later geïnspireerd weer aan het werk gaan.

Aangezien er bij de implementatie van goede ideeën nogal wat komt kijken, hetgeen een klassiek thema is van kwaliteitsmanagement, zijn we van plan een vervolgsessie te organiseren waarin we met elkaars kennis en ervaring slimme stappen kunnen bedenken om praktische veranderingen te bevorderen.

Programma donderdag 30 september: 15:00-17:00

14:45: Inloop
15:00: Welkom/Introductie spreker
15:15: Lezing door Kees Klomp
15:45: Een opdracht voor de aanwezigen (individueel of in subgroepen)
16:15: Interactie; terugkoppeling, vragen, opmerkingen
16:55: Wrap-up/ Afsluitende opmerking Kees Klomp
17:00: Afsluiting sessie

 

Deel dit via