Route:  
  1. Home

Besluiten over kwaliteit in verenigingsverband

Locatie:
Online ontmoeting (link wordt 26-10-2020 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 27 oktober 2020
Ontvangst:
18:30 uur
Aanvang:
19:00 uur
Einde:
20:30 uur

Kwaliteitsmanagers kunnen niet om verenigingen heen. Niet zelden werken we er voor en bijna altijd hebben we te maken met de normen die in verenigingsverband worden geformuleerd. Normen die vaak onder invloed staan van incidenten of landelijke ontwikkelingen en waar verenigingen niet altijd invloed op hebben, maar wel aan moeten meewerken. Spanningen alom. Toezichthouders en inspecties die wel of niet vertrouwen in het intern toezicht van de vereniging hebben. Leden die het niet eens zijn met de normen die hen via de vereniging dreigden te worden opgelegd (BIG2, PFAS-normen, etc.) en leden die juist om strengere normen en handhaving vragen. Alles komt voor en besturen staan vaak voor forse opgaven om leden en alle belanghebbenden mee te krijgen. En de kwaliteitsprofessional? Die staat er middenin.

Dit seminar wil de kwaliteitsprofessional helpen overzicht te geven op het krachtenveld. Aan bod komen o.a.:

  • Hoe nemen verenigingen besluiten over een kwaliteitsinitiatief (of juist niet)? We praten zowel over verenigingen die in een crisis terechtkomen als die waar opeens draagvlak voor een kwaliteitsinitiatief komt.
  • Hoe komen verenigingen tot normen als het spannend wordt? Geven de leden zelf inhoud aan de normen of is alles erg afhankelijk van de overheid?
  • Wat betekent dit voor preventie en handhaving? Bepaalt de toezichthouder eigenlijk het beleid of hebben de leden de kwaliteit zelf voldoende in handen?
  • Wat is de rol van intercollegiale toetsing (peer review) in dat verband? Gaat het om controle of om coaching van de leden?
  • En wat betekent dit voor de manier waarop tegen verschillende kwaliteitsmethoden en -scholen moet worden aangekeken? Kijken we empirisch, systematisch, spiritueel naar kwaliteit of op ‘emergente’ wijze?

De vereniging is de haarlemmerolie voor de medewerkers van bedrijven en instellingen en daarom onmisbaar. Kwaliteitsprofessionals hebben ook vaak die functie, vooral in branche- en beroepsverenigingen, maar ook steeds vaker in grote vrijwilligersverenigingen. In de bijeenkomst wordt er overzicht geboden en zal er ruim gelegenheid zijn de eigen ervaringen naast die van de spreker te leggen. Ten slotte zijn we in ieder geval lid van één vereniging.

Spreker

Peter Noordhoek is in 2019 gepromoveerd op het thema ’Vertrouwen in verenigingen. Een vloedgolf- benadering voor kwaliteitsinitiatieven in verenigingen.’ (Univ. Tilburg). Hij is nu trekker van het Nationaal Vereniging Onderzoek. Op basis van zijn werk als sectorbreed ontwerper en begeleider van kwaliteitsstelsels, brengt hij in beeld hoe besluitvormingsprocessen lopen als er ‘iets’ aan kwaliteit moet worden gedaan. Hij is al vele jaren lid van het NNK en auteur van vele teksten en artikelen over het vak.

Link video: https://vimeo.com/361772357

Deel dit via