Route:  
  1. Home

Avondlezing: Overheid en Kwaliteit

Online event
Datum:
Dinsdag 13 april 2021
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

Deze avondlezing zou eigenlijk gegeven worden bij de Algemene Ledenvergadering op 20 april, maar om de lezing de aandacht te kunnen geven die deze verdient, is de lezing verzet naar 13 april.

Kwaliteit in de uitvoering van de overheid: een onmogelijke ambitie?

Het woord ‘kwaliteit’ wordt binnen de overheid te pas en te onpas gebruikt. Daar waar bedrijven marktgedreven zijn, zijn overheden incidentgedreven – en na elk incident is de remedie helder: meer ‘kwaliteit’ – tot het volgende incident. De toeslagenaffaire is de laatste in een lange reeks incidenten, maar het zal niet de laatste blijven. De incidenten krijgen daarmee een structureel karakter.

Van de naar schatting 15.000 personen die een kwaliteitsfunctie vervullen, zal een zeer groot deel direct of indirect voor een overheid werken. Die kunnen dus met deze ‘structurele incidenten’ te maken krijgen, zowel als onderdeel van het probleem als van de oplossing. Het lijkt een onmogelijke ambitie om vanuit de ‘simpele’ kwaliteitsfunctie de kwaliteit in de uitvoering te verbeteren. Toch zijn we gehouden om het te proberen en op z’n minst de analyse te maken.

Om die reden organiseren we een bijeenkomst over het thema overheid en kwaliteit. Het doel van de bijeenkomst is om meer gevoel te krijgen bij de voorwaarden die het werken binnen de overheid stelt aan de moderne kwaliteitsfunctionaris. In deze bijeenkomst wordt aan Peter Noordhoek gevraagd de eerste analyse te maken. Naast een veelzijdige carrière in de kwaliteitsprofessie, heeft hij een bestuurskundige achtergrond en uitgebreide ervaring in de overheid (tot en met de oprichting van de toeslagendienst). Hij heeft regelmatig opruimwerkzaamheden mogen doen in de nasleep van een crisis en parlementaire onderzoeken.

Tijdens de bijeenkomst worden meerdere lijnen uitgezet:

  1. de incidenten: hoe verlopen incidenten en hoe kan ervan worden geleerd? Aandacht voor effect parlementaire onderzoeken, theorievorming (HRO) en de rol van de kwaliteitsfunctionaris
  2. De rollen: kwaliteitsfunctionaris, auditor, toezichthouder, strateeg. Verschillende doelen, verschillende rollen.
  3. de normhouders: procesfunctionarissen, regelmakers, systeemontwerpers. Wanneer harde normen, wanneer open?
  4. En wat doen we dan aan de toeslagenaffaire?
Deel dit via