Route:  
 1. Home

Algemene Ledenvergadering

Locatie:
Videoconference
Datum:
Woensdag 17 juni 2020
Ontvangst:
19:00 uur
Aanvang:
19:00 uur
Einde:
20:00 uur

Het bestuur van het NNK - Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement – nodigt de leden uit voor het bijwonen van de online Algemene Ledenvergadering op 17 juni 2020 van 19.00 tot 20.00 uur

Agenda

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering NNK gehouden op 16 april 2019
 4. Huishoudelijk Reglement revisie 03
 5. Terugblik 2019
 6. Jaarrekening 2019
 7. (Her)benoemen bestuursleden
  • Aftredend en niet herkiesbaar:                  Gerard Berendsen                                                                                           Elize Hulscher
  • Kandidaat voorzitter bestuur:                    Robin Roest
  • door bestuur benoemd penningmeester: Marc van Berkel
 8. Presentatie nieuw beleid en activiteiten
 9. Vaststelling Voorlopige Begroting 2021 en Vaststelling contributie 2021
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

 

De volgende stukken behoren bij de agenda en worden na aanmelding en uiterlijk 10 juni toegestuurd:

 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering NNK d.d. 16 april 2019
 • Jaarrekening 2019
 • Beoordelingsverklaring Van Oort Administratie d.d. 13-2-2020
 • Huishoudelijk Reglement (concept)
 • Voorlopige Begroting 2021
Deel dit via