Route:  
  1. Home

Algemene Ledenvergadering NNK

Online event
Datum:
Dinsdag 20 april 2021
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

Programma:
De vergadering begint om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 21:00 uur

Na aanmelding ontvangt u de relevante documenten.

Agenda

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering NNK d.d. 17 juni 2020

4. NNK 2020 – 2021 – 2022

5. Financiën- Jaarrekening 2020- Begroting 2022- Vaststelling contributie 2022

6.  Bureau en Bestuur

Dit jaar loopt de bestuurstermijn van Ouke Pijl en Marc van Berkel af.
Beiden blijven beschikbaar.

Zoals bekend treedt Robin Roest af als voorzitter en is er een vacature

7. Uitreiking NNK-Appreciaat

8. Rondvraag

9. Sluiting.

De vergadering duurt tot uiterlijk 21:00 uur
De avondlezing "Overheid en Kwaliteit" zal op een eerdere avond worden gehouden, namelijk 13 april. Dit is vooral aangezien wij aan deze interessante lezing de aandacht willen geven die deze verdient.

Deel dit via