Route:  
 1. Home

Algemene Ledenvergadering NNK

Online ontmoeting (link wordt 13-12-2021 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 14 december 2021
Aanvang:
20:00 uur
Einde:
21:00 uur

 

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering NNK d.d. 20-04-2021
 4. Vaststellen agenda
 5. - Stand van zaken
  - 2022
 6. Toekomstplannen NNK
  - Bestuur heeft op 11 november kansen en mogelijkheden voor de toekomst van NNK besproken en geeft een korte terugkoppeling hiervan
 7. Bestuursverkiezing: Meta Peek
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Na aanmelding ontvangt u de volgende documenten:

• Notulen van de Algemene Ledenvergadering NNK d.d. 20-04-2021

Deel dit via