Route:  
  1. Home

Algemene LedenVergadering

Online ontmoeting (link wordt 17-04-2023 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 18 april 2023
Aanvang:
19:30 uur
Einde:
21:00 uur

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is digitaal en voor alle leden toegankelijk. Inschrijvers
ontvangen tijdig voorafgaand aan de vergadering de benodigde stukken ter bestudering.

Deel dit via