Route:  
  1. Home

Kwaliteit als ervaring

Locatie:
Online ontmoeting
Datum:
Dinsdag 17 november 2020
Aanvang:
19:00 uur
Einde:
21:00 uur

‘Beelden van Kwaliteit’ (BvK) is een procesmatige wijze van werken aan kwaliteit, waarbij de teams hun eigen kwaliteit toetsen en ontwikkelen. Ruim 10 jaar begeleiden Hans Reinders en Lydia Helwig Nazarowa deze kwaliteitsbeweging in gezondheidszorgorganisaties.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers aan de hand van drie thema’s een globaal beeld van de achtergronden en werkwijze van BvK.

Hans Reinders geeft twee presentaties van 20 minuten. Daarin komen drie onderwerpen aan de orde, die uiteindelijk bij de BvK praktijk uitkomen.

  • De betekenis van ´lokale´ informatie: het belang van context.
  • Kwaliteitsbeleid van product naar proces: het meten van uitkomsten en het werken aan kwaliteitsontwikkeling.
  • Niet-normatieve observatie als voorwaarde voor kritische zelfreflectie.

In interactieve sessies ervaren de deelnemers de betekenis van de “onderzoekende dialoog”. Lydia Helwig Nazarowa bespreekt de invloed hiervan op de zorgpraktijk.

Sprekers

J. S. (Hans) Reinders (1950) was tot 2016 hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij zijn onderzoek heeft gericht op de langdurige zorg. Sinds 2011 werkt hij met Lydia Helwig Nazarowa aan Beelden van Kwaliteit – een narratieve methode gericht op kwaliteitsontwikkeling in de zorg. Over dit project verscheen in 2019 de studie Kwaliteit als ervaring. (Gompel&Svacina).

Lydia Helwig Nazarowa, organisatiepsycholoog en antropoloog, werkte, na haar functie als bestuurder in verschillende zorgorganisaties, samen met Hans Reinders aan kwalitatieve ontwikkeling van kwaliteit. Momenteel richt zij zich vooral op overdragen van attitude, kennis en vaardigheden aan opleiders, coaches en observatoren die Beelden van Kwaliteit binnen organisaties begeleiden.

Binnenkort verschijnt van hen beide de studie:

Hans Reinders & Lydia Helwig Nazarowa
Narratieve verantwoording in de langdurige zorg
Verhalen van mensen met niet-aange:boren hersenletsel en hun betekenis Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch
Gompel&Svacina
2020

332 blz. – 24 cm
ISBN 978-94-6371-240-8 D/2020/14.401/54
NUR 890/740

© 2020 Reinders, Lydia Helwig Nazarowa en Gompel&Svacina

Voor leden van NNK 5 euro korting bij voorintekening via de website info@beeldenvankwaliteit.nl

 

Deel dit via