Route:  
  1. Home
  2. Netwerk
  3. Hall of fame

In the picture!


10 jaar BIM winnaars


Met het Business Improvement Management Event heeft het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, met Kiwa als vaste hoofdsponsor, vanaf 2009 dertig best practices op het gebied van verbetermanagement in de spotlight gezet. Kennis ervaren en ervaring opdoen door kennis te delen. De BIM-Award, zoals de Business Improvement Management award al snel in de volksmond ging heten, wordt uitgereikt aan een ‘verbetermanager’, die aantoonbaar succes heeft met het realiseren van toekomstbestendige structurele kwaliteitsverbetering in de organisatie.

2019– Fred Brands

Tijdens de 10e editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) is Fred Brands, senior manager Q&C-CISO bij Joh. Enschede Amsterdam BV, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2019.

Uit het juryrapport: ‘Fred heeft laten zien dat met behulp van diverse kwaliteitsmanagement tools het mogelijk is om één geïntegreerd modulair kwaliteitsmanagement systeem binnen twee jaar te implementeren waarbij het kwaliteitsbesef binnen de organisatie verder is toegenomen. Hierbij valt op dat Fred zeer deskundig is en zijn doelen goed bepaalt. Met name zijn verbindingskracht en betrokkenheid worden hoog ingeschat’.

Bij zijn case ‘Power tot the Paper’ heeft Fred gebruik gemaakt van 5S, Lean, Kaizen en Brown paper sessies wat geleid heeft tot een aanzienlijk aantal verbeteracties en het realiseren van één kwaliteitsmanagementsysteem. Fred’s motto ‘I have a dream’ is hiermee werkelijkheid geworden. 

De publieksprijs, die dit jaar voor de zesde keer werd uitgereikt, werd gewonnen door Willem Geuke, senior QA-manager bij Flowserve BV.

 

2018 – Jeroen Heijmans

Tijdens de negende editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) op 14 juni in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort is Jeroen Heijmans, Beleidsadviseur P&O bij CSU, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2018. Jeroen Heijmans ontving de award voor zijn rol als drijvende kracht voor de transitie ‘van verzuim naar fris in je werk’ binnen het aandachtsgebied ‘vitaliteit en gezondheid’.

De Publieksprijs, die dit jaar voor de vijfde keer werd uitgereikt, werd eveneens gewonnen door Jeroen Heijmans.

De vakjury onder leiding van verandercoach Elize Hulscher koos voor Jeroen Heijmans na grondig onderzoek van de business cases van de drie genomineerden. ‘Jeroen heeft laten zien dat door een gestructureerde verfrissende aanpak van een klassiek project mooie resultaten te bereiken zijn. Door  samenwerkingen aan te gaan met gespecialiseerde bedrijven kon het ziekteverzuim gehalveerd worden en zijn de medewerkers gelukkiger en productiever geworden.

Het geluk van de medewerker draagt aantoonbaar bij aan het geluk c.q. de continuïteit van het bedrijf. Het project ‘Fris in je werk’  is het resultaat van een lange termijn visie op mensgericht personeelsbeleid en duurzaamheid die vooral praktisch is toegepast. Voor andere bedrijven een inspirerend voorbeeld om te volgen.’ 

De transitie ‘van verzuim naar fris in je werk’ heeft een aantal jaren geduurd waarbij CSU verschillende fasen doorlopen heeft: van verzuimbeleid naar verzuimpreventie en van daar uit naar verzuimbeheersing om tenslotte uit te komen op ‘fris in je werk’

CSU medewerkers hebben de toegang gekregen om bij: financiële, psychische of fysieke klachten gesprekken aan te gaan met gespecialiseerde bedrijven welke CSU geselecteerd heeft. Zo wordt er gewerkt met budget coaches maar ook met fysio op afstand.

 

2017 – Robin Roest

Tijdens de achtste editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) op 15 juni in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort is Robin Roest, Directeur Repair bij CED ‘De Waardespecialist’ uit Capelle aan den IJssel, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2017. Hij ontving de award voor zijn rol als initiator en drijvende kracht achter CED Repair, een schoolvoorbeeld van succesvolle en innovatieve procesoptimalisatie. 

De Publieksprijs, die dit jaar voor de vierde keer werd uitgereikt, werd gewonnen door Maurice Beijk Specialist duurzaam bouwen van Unipro uit Haaksbergen. 

Robin Roest is tevens winnaar van de EOQ award.

 

2016 – Jeroen Mertens

Tijdens de zevende editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) op 16 juni in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort is Jeroen Mertens, Plant Quality Manager bij Faurecia Emissions Control Technologies uit Roermond, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2016. Hij ontving de award voor zijn inspirerende rol als spin in het web en als gangmaker in het continue leerproces, zowel voor zijn manier van werken als voor het gebruik van methoden in het verbeterproces. Hij was duidelijk de aanjager in dit geheel.

De Publieksprijs, die dit jaar voor de derde keer werd uitgereikt, werd gewonnen door Cornelis Lemstra van LINKIT uit De Meern.

 

 

2015 – Patrick de Boer

Tijdens het Business Improvement Event op 4 juni is Patrick de Boer, kwaliteitsmanager bij kunststofverwerker Ubbink uit Doesburg, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2015. Patrick de Boer won ook de publieksverkiezing met ruim 40 procent van de bijna 450 stemmen die via de website van het NNK, www.nnk.nl, werden uitgebracht. Hij ontving beide awards voor zijn inspirerende rol in het veranderen van de cultuur en de opvattingen ten aanzien van kwaliteit in zijn bedrijf.

Zijn verbeteringen hebben duidelijke gevolgen voor het bedrijf en voor de medewerkers, die in hoge mate betrokken zijn bij de projecten. Patrick is de motor achter veel projecten. Hij onderneemt zelfstandig verbetertrajecten, maar vergeet niet het managementteam te betrekken.’

 

2014 – Marco Bijl

Op 5 juni 2014 werd Marco Bijl, Business Quality Assurance Manager van Dorel Juvenile Europe, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2014. Marco Bijl won ook de Publieksprijs, die dat jaar voor het eerst werd uitgereikt. Hij ontving beide awards voor zijn inspirerende rol in de reis van Dorel Juvenile Europe, bekend van onder meer Maxi-Cosi en Quinny, van ‘werken met traditionele procedures en flows’ naar ‘het nieuwe organiseren met business process owners’

Marco Bijl heeft gewonnen met “de reis van Dorel”. Zijn project richt zich op lokale productie van een hoog kwaliteitsniveau. De slag die nu gemaakt is en wordt moet daar nog eens een verbeterslag in organisatiekwaliteit aan toevoegen (stroomlijning, proces denken, ketensamenwerking, klantgerichtheid, verantwoordelijk omgaan met normen en standaarden op alle relevante niveaus etc.). Belangrijk aspect is dat Dorel ondanks haar internationale karakter ook goed zicht houdt op haar directe omgeving. Zij maakt gebruik van de mogelijkheden die Helmond en omgeving haar bieden in toeleveranciers en arbeidskrachten. Dorel biedt werkplekken aan de WSW/Sociale werkplaats en innoveert gericht met als nevendoel het behoud van productie in Nederland. Voorbeeld: buggy speciaal ontworpen om in Nederland door laag opgeleiden te worden gemaakt i.p.v. in China/Verre Oosten.  Het oog voor duurzaamheid in combinatie met de productie van kwaliteitsproducten op innovatieve wijze maakt dat Marco Bijl een goede winnaar van de BIM-award. 

 

2013 – Pieter de Kroon

Met het model “Regie op locatie” onder leiding van Pieter de Kroon heeft Vanboeijen, zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, de Business Improvement Award 2013 in de wacht gesleept. Pieter de Kroon werd door de jury geroemd voor het lef waarmee dit traject is ingezet. Een bijna onomkeerbaar traject waarbij de verantwoordelijkheid wordt neergelegd op de zorglocatie. De cliënten en verwanten hebben invloed op de keuzes voor zorg op de locatie. Vanboeijen doet dit vanuit een sterke cliënt georiënteerde visie en stelt haar model ook ter beschikking aan andere zorgorganisaties.

De jury koos voor Pieter de Kroon omdat hij zich zo sterk heeft verbonden aan het traject dat er bijna geen weg meer terug is. Dat vergt veel lef en toont de ware improvement manager. Ook de toepasbaarheid van hun model op andere (zorg)organisaties was van doorslaggevend belang voor de jury.

Doelstellingen van het project van Pieter de Kroon waren de realisatie van een goed leven voor cliënten en mooi werk voor medewerkers. Dat doen we met elkaar. Dat is waar we bij Vanboeijen voor gaan. Pieter gaf in zijn inspirerende presentatie, uitgevoerd door cliënten en medewerkers aan dat deze doelstellingen alleen bereikt kunnen worden als iedereen zelf invloed heeft op zijn eigen (werkende) leven en binnen zijn eigen locatie. “De award is een bevestiging dat we de juiste keuze hebben gemaakt”.

 

2012 – Inge Borghuis

Inge Borghuis won de prijs in 2012 voor haar succesvolle transitietraject, waarin zij de traditionele thuiszorgorganisatie van haar voormalige werkgever Zorgaccent in anderhalf jaar, transformeerde naar een slagvaardige organisatie met vijftig zelfsturende teams van verpleegkundigen en verzorgenden in de buurt. Het traject was gericht op herwaardering van vakmanschap en verbetering van de zorg en maatwerk voor de cliënten.

Inge Borghuis: “Deze award is een stimulans voor de maatschappelijke opdracht van de zorgsector om meer zorg te bieden voor minder geld en een herwaardering van het vakmanschap".

Inge Borghuis keek voor haar aanpak naar het voorbeeld bij Buurtzorg. Het ondersteunende programma Kiwa-dna leverde haar actuele informatie op over resultaten, productiviteit, teamfunctioneren, de verschillende doelgroepen van cliënten en de tevredenheid van cliënten en zorgverleners. De zorgverleners schrijven zelf de verschillende rollen die er zijn in een team en geven aan welke stuurinformatie zij nodig hebben om echt zelfsturend te kunnen zijn. Uitgangpunt hierbij is de interactie tussen cliënt en zorgverlener. Het doel van deze rolgerichte aanpak (in tegenstelling tot de als instrumenteel en bureaucratisch ervaren procesaanpak) is de veerkracht van het team te vergroten, zodat veranderingen in en rondom het primaire proces rustig en flexibel opgevangen kunnen worden, zonder grote verstoringen.

Juryvoorzitter Ed Nijpels vond de aanpak van Inge bijzonder inspirerend: “De thuiszorg bevindt zich in een complexe en maatschappelijk gevoelige wereld. Er zijn veel partijen bij betrokken en zij hebben last van politieke tegenwind. Ondanks de druk van de politiek heeft Borghuis het voor elkaar gekregen om een draai te maken met de organisatie”.

 

2011 – Machiel Polak

In 2011 werd Machiel Polak gekozen als Business Improvement Manager van 2011. Machiel is psychiater en voorzitter van de Raad van Bestuur van Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Machiel Polak ontving de award voor zijn moed om in een complexe organisatie als de Kijvelanden tal van kwaliteitsverbeteringen van bovenaf door te voeren. Daarnaast vond de jury de prestatie van Polak zeer prijzenswaardig 'omdat het rendement van zijn inspanningen voor de maatschappij doorgaans nauwelijks zichtbaar is. Dit is een voorbeeld voor andere organisaties.'

 

2009 – Geert van der Linde

Geert van der Linde, destijds hoofd Afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu en Register Veiligheidskundige bij Strukton Civiel, is verkozen tot de Business Improvement Manager van 2009. Vooral de koppeling die Geert Van der Linde legt vanuit de bedrijfsmissie in de vertaling richting innovaties en de manier waarop hij iedereen binnen de organisatie met een ‘wij’-gevoel weet te betrekken, verdiende de waardering van de jury.