» Algemeen

Algemene Ledenvergadering


(Dinsdag, 16 april 2019)

Het bestuur van het NNK - Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement – nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019 van 18.00 tot 19.00 uur in Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.


Het bestuur van het NNK - Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement – nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019 van 18.00 tot 19.00 uur in Cursus- en vergadercentrum...

10e Business Improvement Event 2019


‘toekomstvisie op kwaliteitsmanagement’

(Donderdag, 20 juni 2019)

Laat u op donderdag 20 juni 2019 inspireren tijdens het door het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, NNK, georganiseerde tiende Business Improvement Event.  

Praktijkervaringen van genomineerden voor de Award voor Business Improvement Manager van 2019 uit totaal verschillende bedrijven geven een inkijk in hun aanpak, hoe ze omgaan met uitdagingen, het gebruik van kwaliteitstools en hun doorbraken bij het doorvoeren van innovaties en de opbouw van hun bedrijf. 

Genomineerden zijn:
Fred...

» HBO Platform

Kwaliteitszorg next step: instellingsaccreditatie


Bijeenkomst Platform HBO - Max. aantal deelnemers: 80

(Donderdag, 6 juni 2019)

Save the date. 6 juni 2019. Onderwijskwaliteit. The next step.

Ga in dialoog met de NVAO en het ministerie over een nieuwe wind in het accreditatiestelsel.

Op 6 juni willen wij als NNK-leden in gesprek gaan met de NVAO en het ministerie van OCW over de vraag wat de volgende stap in ons accreditatiestelsel moet worden. “Kwaliteitszorg: the next step!”

Waar moet het volgens de NVAO en het Ministerie naar toe met het accreditatiestelsel? En hoe denken wij daar zelf over?  

De HvA, de LOI...