Route:  
  1. Home

'Hoe wordt integriteit het nieuwe normaal?

Locatie:
Online ontmoeting (link wordt 14-9-2020 toegestuurd)
Datum:
Dinsdag 15 september 2020
Aanvang:
19:00 uur
Einde:
20:30 uur

Compliant aan gedragsregels of Immanent in de werkcultuur?

Dr. Fenneke Blom is onderzoeker en trainer in wetenschappelijke integriteit. Na haar promotieonderzoek coördineerde Fenneke het nieuw op te zetten Netherlands Research Integrity Network (NRIN). Ze ontving subsidie om initiatieven ter bevordering van verantwoorde onderzoekspraktijken te verzamelen en classificeren, ten einde anderen te inspireren deze te implementeren in hun eigen onderzoekspraktijk. Momenteel werkt Fenneke als senioronderzoek aan de HAN aan een project om scholing op maat voor onderzoekers aan de Hogescholen te ontwikkelen. Daarnaast is ze bij diverse andere trainingen en projecten betrokken. In haar werk ziet Fenneke dat een focus op gedragsregels onvoldoende effect heeft en probeert dan ook de aandacht te verschuiven naar het ontwikkelen van een klimaat waarbinnen die gedragsregels meer als vanzelfsprekend nageleefd (kunnen) worden. De vraag hoe we dat kunnen bereiken, staat in deze thema-avond centraal. Integriteit: compliant of immanent?

Deel dit via