Route:  
  1. Home
  2. Netwerk
  3. Bestuur

Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement


Maak kennis met het bestuur

Het bestuur van de vereniging NNK bestaat uit zes personen. Elk bestuurslid heeft zijn eigen portefeuille waardoor de activiteiten op een slagvaardige wijze worden aangestuurd. Elke sectie en commissie telt tenminste één bestuurslid. Het bestuur vergadert vijf maal per jaar.

Gerard Berendsen
voorzitter@nnk.nl
Voorzitter
Gerard Berendsen is sinds 1992 mede-oprichter en manager van het Twente Quality Centre (TQC), waar hij opleidingen verzorgt en organisatievraagstukken(zowel op strategisch als operationeel niveau) begeleidt in kleine en middelgrote organisaties. Hij is specialist in procesverbetering en in het werken met verbetergroepen. In 2004 werd hij eigenaar van TQC via een management buy-out. In dezelfde periode werd hij parttime lector ‘Total Quality Management in Organisatienetwerken’ bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, een functie die hij vervulde tot de zomer van 2014.

Gerard bekleedt momenteel een aantal bestuursfuncties bij vakorganisaties en hanteert daarbij als motto ‘kwaliteit als tweede natuur’. Hij draagt door artikelen en lezingen bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. Hij uit zich door een verbindende, heldere en stimulerende stijl van communicatie, scherpe analyses, constructieve benadering van vraagstukken en teamsamenwerking.
Cees Beek
secretaris@nnk.nl
Secretaris
Na zijn opleiding als chemisch analist trad Cees Beek in 1980 in dienst bij Van Nelle in Rotterdam. Na vier jaar stapte hij over naar de kwaliteitsdienst en volgde de cursus Kwaliteitsanalist bij de stichting KDI, in 1988 gevolgd door de KDI-opleiding Kwaliteitskunde. In 2007 rondde hij de Masteropleiding Kwaliteitsmanagement (MKM) af bij Schouten University of Applied Sciences.

Cees was tot medio 2018 als kwaliteitskundige werkzaam bij Jacobs Douwe Egberts (JDE) en is nu zelfstandig adviseur en auditor. Daarnaast is hij bestuurslid van het NNK, voorzitter van de NNK Food Sectie en regelt hij binnen het NNK de persoonscertificering van kwaliteitsprofessionals.
Elize Hulscher
penningmeester@nnk.nl
Penningmeester
Elize Hulscher werkt als verbetercoach bij Audite Adviesbureau. Zij verbetert processen en begeleidt de selectie en implementatie van businesssoftware bij bedrijven. Zij voert projecten uit op het gebied van kwaliteitsverbetering, privacy/informatiebeveiliging en auditing. Daarvoor werkte Elize voor de Kamer van Koophandel als organisatieadviseur/kwaliteitsadviseur INK. Haar interesse in kwaliteitsmanagement komt voort uit de behoefte om bedrijven maximaal te laten renderen. Door het verbeteren van de processen, effectief inzetten van medewerkers en benutten van de beschikbare competenties, kan een bedrijf optimaal gebruik maken van de eigen mogelijkheden. Zij is afgestudeerd aan de UvA in Organisatie-en Beleidswetenschappen.

Elize is sinds 2009 bestuurder bij de Kwaliteitskring Twente en lid van het Landelijk Overleg Kwaliteitskringen (LOK). Zij is bestuurslid/penningmeester van het NNK.
Marc van Berkel
Marc.van.Berkel@kiwa.nl
Algemeen bestuurslid
Marc van Berkel is verantwoordelijk voor de Service Unit Quality Management Support bij Kiwa NV, een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Deze certificatie-activiteiten ondersteunt Kiwa met inspectie, keuring, testen, technologische kennis, research, training en dataservices. Met ruim 4500 medewerkers in 40 landen werkt Kiwa voor opdrachtgevers in tal van sectoren, waaronder: water, energie, bouw, agro, feed en food, veiligheid en milieu.

Na zijn studies Werktuigbouwkunde en Economische Bedrijfstechniek is Marc via functies als productontwikkelaar en bedrijfsleider geďnteresseerd geraakt in het kwaliteitsdenken. Om die reden maakte hij de overstap van productie-omgevingen naar Kiwa, waar hij startte als auditor en certificatiedeskundige. Alles rondom procesoptimalisatie heeft zijn interesse.
Ouke Pijl
ouke.pijl@hu.nl
Algemeen bestuurslid
Drs. ing. Ouke J. Pijl is na zijn studies elektrotechniek en sociale wetenschappen altijd blijven leren over bedrijfskunde en kwaliteitsmanagement. Geboeid door (nieuw) organiseren, teamontwikkeling en kwaliteit. In een loopbaan die zich grotendeels afspeelt op het snijvlak van onderwijs en kwaliteitszorg - bij Koninklijke PBNA, Elsevier Opleidingen Groep, Hogeschool Utrecht en voor meerdere opdrachtgevers vanuit zijn eigen adviesbureau 2Reflect. Hij heeft ervaring als redacteur, teamleider, adviseur, directiesecretaris, MT-lid, auditor, projectleider, auteur, bestuurslid en trainer. Hij is mede-redacteur en -auteur van de uitgave ‘Kwaliteitsmanagement in de Praktijk’. Ouke heeft binnen het NNK-bestuur de portefeuilles Platform hbo en Nieuw Organiseren.
Cathy Snel
c.snel@kwalitijd.nl
Algemeen bestuurslid
Cathy Snel is vooral actief in de sectoren gezondheid, zorg en het sociale domein bij vraagstukken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Zij heeft kennis en ervaring in een breed spectrum binnen deze sectoren, zowel vanuit operationele-, management- als directiefuncties. Afhankelijk van de vraagstelling kiest zij verschillende invalshoeken zoals onderzoek doen, meedenken, veranderen, herontwerpen, coachen en trainen.

Op het gebied van kwaliteitszorg heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van onder andere toetsings-, wegings- en kwaliteitskaders. Sinds 1996 is Cathy als leadauditor betrokken bij (bedrijfs)onderzoeken in het kader van kwaliteit, veiligheid, incidenten en calamiteiten. Als voorzitter van de Expertgroep Kwalitijd is Cathy een van de aanjagers van een beweging die een nieuw kwaliteitsdenken wil realiseren. Sinds enkele jaren is Cathy lid van de werkgroep EOQ en betrokken bij de introductie van de Europese competentieprofielen voor kwaliteitsmedewerkers in Nederland.

Maak kennis met het secretariaat

Het NNK heeft een professioneel verenigingsbureau dat optreedt als secretariaat en de financiële administratie verzorgt. Het bureau is gedurende kantooruren bereikbaar om leden van dienst te zijn.

Annie van Ommeren
Secretariaat
Sinds 1997 is het Bureau van NNK ondergebracht bij practical Management Support. Annie van Ommeren is de eigenaar van pMS en vanaf die datum ook de Bureaumanager van NNK.
Daarnaast werkt Annie als adviseur P&O en regelt de personeelszaken voor een aantal kleine- en middelgrote familiebedrijven. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het geven van ondersteuning aan directie en leidinggevenden bij het uitvoeren van het personeelsbeleid. In grote lijnen betekent dit betrokkenheid bij de instroom, doorstroom, maar helaas ook de uitstroom van het personeel.