NNK Onderscheiding voor Teun Hardjono

Speech uitreiking door Gerard Berendsen

Waarom deze onderscheiding?

Deze onderscheiding is bijzonder. Het is een persoonlijke erkenning binnen het brede veld van kwaliteitsmanagement. Het NNK reikt hem dit jaar voor de derde keer uit. De eerste keer in 2015 was de eer aan  Huub Vinkenburg. In 2016 werd hij opgevolgd door Olaf Fisscher.

Als NNK willen we de kwaliteitskunde in Nederland bevorderen en kwaliteitskundigen helpen in hun professionaliseringsslag. Dat doen we door allerlei activiteiten als netwerkbijeenkomsten, seminars, congressen, publicaties. Kortom de NNK is hét kennis(sen?)netwerk voor kwaliteitsmanagement. Met het NNK weten we samen meer en komt een ieder verder op het vakgebied Kwaliteitsmanagement.

Het idee achter de prijs is om personen die veel betekenen voor het bevorderen van het vakgebied in de schijnwerpers te zetten en te eren voor hun inzet en bijdrage. De NNK onderscheiding gaat naar personen die de discussie over het vakgebied aanjagen, het vakgebied mee ontwikkelen en hier continu aandacht voor vragen.

Hier staat hij dan de prijs, een prachtig bronzen beeldje gemaakt door kunstenaar Frank Boogaard uit Rotterdam. Het heet Chapeau!. Het symboliseert de diepe buiging en het afnemen van de hoed voor alles wat de laureaat van dit jaar heeft bereikt.

De criteria

1.     De laureaat heeft meerjarige en langdurige verdiepende of verbredende betekenisvolle bijdragen geleverd op een of meerdere onderwerpen van het vakgebied. Deze bijdrage is breed erkend en gewaardeerd.

2.     De laureaat heeft substantiële bijgedragen aan ontwikkelingen en vernieuwingen van het vakgebied, waarvan het belang al is gebleken of die beloftevol zijn voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling en/of introductie van nieuwe kwaliteitsfilosofieën en benaderingen, paradigma’s, onderzoekstechniek, managementmethode et cetera.

3.     Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering in kwaliteitsmanagement.

De voordracht van kandidaten kan door een ieder geschieden. Maar een speciale jury buigt zich over deze voordrachten en doet een voorstel aan het bestuur van het NNK. Voor het afgelopen jaar is het bestuur unaniem van mening aan wie de eer te beurt valt.

En wie is het geworden?

Ik verklap het nog even niet ook al heeft menigeen in de zaal een vermoeden.

De laureaat heeft een zeer respectabele staat van dienst.

Een greep uit diens verdiensten en niet in chronologische volgorde:

-      Het verbinden van kwaliteit, innovatie en spiritualiteit

-      Het geven van betekenis aan kwaliteit en de niet aflatende speurtocht naar strategische zingeving en organisatieprincipes

-      Het oprichten van verschillende scholen, waaronder de Goudse School (gericht op de verbinding tussen Techniek en Spiritualiteit)

-      Het stimuleren van het kwaliteitsdenken in Nederland binnen de directiekamers, onder meer door de introductie van het EFQM-model, waarvan de laureaat een van de founding vaders is, en aansluitend het INK-model dat een directe uitkomst is van een advies van de laureaat aan de minister van Economische Zaken

-      Het ontwikkelen van de vier kwaliteitsparadigma’s: het empirisch paradigma, referentieel paradigma, reflectief paradigma, emergentie paradigma mede gebaseerd op de empirische, normatieve, reflectieve en pragmatische scholen discussie met Huub Vinkenburg. Vraag me niet om het hier uit te leggen, want dan kan ik alleen maar antwoorden: heb je even?

-      Oprichting van de Dutch Academy for Quality, een illuster gezelschap dat een a twee keer per jaar bijeenkomt en zich buigt over ingewikkelde en complexe thema’s die menigeen boven de pet gaat en soms de deelnemers zelf ook, kan ik uverklappen.

-      Het starten van het intussen befaamde Wintercamp

-      Zijn betekenis op vlak van MVO en de relevante rol in de CSR Academy

-      En niet in de laatste plaats de veelheid aan boeken en andere publicaties als hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Certificatie

Zijn expertise betreft certificatie,  innovatiemanagement,  procesmanagement, kwaliteitsmanagement en MVO. Hij wordt veel gevraagd als spreker en misschien wel preker over deze onderwerpen, zoals bij het Nationaal Kwaliteitscongres van Sigma. Want altijd is er in zijn betoog wel een link naar spiritualiteit.

 Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder ook bestsellers, zoals

  • Horizontaal Organiseren
  • “Perspectieven op Kwaliteit.nl
  • “Management van processen”  
  •  “Ritmiek en organisatiedynamiek” 

 

Maar ook een boek als

 “Breng Spirit in je werk, hoe doe je dat” En dat in een wereld van no-nonsense. Je moet het maar durven. En helemaal omdat hij tijdens zijn oratie zelf zei: ‘Kwaliteitsmanagement vertoont niet zelden de trekken van een religie met alles wat daarmee samenhangt, inclusief profeten, geloofsbelijdenissen, catechismus en eucharistie. Ik heb geleerd dat het beter is enige afstand te nemen van die kant van kwaliteitsmanagement en mij te beperken tot een beschouwing volgend de leer van de fenomenologie, een wetenschapsschool die me overigens het naast aan het hart ligt. Door afstand te nemen en door zich in te leven in het betreffende fenomeen en fenomenen die erop lijken, worden ‘zin en waarheid’ uiteindelijk gevonden’.

Ofschoon hij er dus in zijn oratie voor pleitte afstand te nemen van de ‘religieuze’ kant van kwaliteitsmanagement klonken een diepere laag, de grondtoon en zijn diepreligieuze besef toch vaak door in de vele presentaties, dialogen en publicaties van zijn hand. Een mystieke benadering is hem niet vreemd. Ondanks dat of misschien wel dankzij heeft hij een groot aantal volgers.

Met zijn bijdragen heeft de laureaat niet alleen kwaliteitsmanagement op de kaart gezet, maar vooral bijdragen geleverd aan het belang van strategie in kwaliteitsmanagement.

Via zeer diverse kanalen blijft hij intellectueel de dialoog zoeken over kwaliteitsmanagement in combinatie met spiritualiteit. Dat doet hij vanuit wijsheid, vasthoudend en gedistingeerd. En altijd onberispelijk gekleed, misschien een overblijfsel van de allereerste stappen in zijn carrière als consultant rond 1980 in de confectie-industrie bij Berenschot. Als je de laureaat kent, kun je je daarbij de outfit niet voorstellen waarin hij naar de sportschool gaat.

Zijn scherpe analytisch vermogen helpt hem snel tot de kern te komen, maar hij wordt daarin niet altijd meteen begrepen. Dit kan leiden tot ongemakkelijke situaties en weerstand, zoals in het Wintercamp. Gelukkig is er dan altijd ruimte en openheid voor de dialoog waardoor er begrip en inzicht ontstaat. Immers: zonder wrijving geen glans. En tegelijkertijd is het relativerend te beseffen dat ook de laureaat zo zijn kleine onvolkomenheden heeft. Zo aanbidt hij het getal vier. Niet letterlijk weliswaar, maar het duikt wel overal in zijn uitlatingen en publicaties op: zoals het vier fasen- model in zijn boek Ritmiek en Organisatiedynamiek of de vier paradigma’s.

Gelukkig lukt het dat niet overal.  

Niet alles kan succesvol zijn. Het afscheid van de Erasmus ging tot zijn verdriet heel anders dan gedacht en verwacht. Maar gelukkig kwam daarin van verschillende kanten enorme steun.  In Bijbelse termen uitgedrukt: Er waren genoeg Christoffels om hem naar de overkant te dragen. Een paar daarvan zijn hier vandaag aanwezig.

Ook het EFQM-model en het INK-model zijn aan erosie ten prooi gevallen. De ziel die hij erin had gelegd, verbleekte doordat de modellen ten prooi vielen aan een spreadsheetachtige benadering, terwijl juist zingeving, reflectie en duiding van begin af aan centraal stonden. De modellen zijn een eigen leven gaan leiden. Echter daarmee is wel een niet te stuiten beweging in gang gezet die het kwaliteitsdenken echt en onomkeerbaar heeft veranderd.  

Tot slot is de laureaat een integer mens, die ethiek, moraliteit en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Hierom en vanwege zijn indrukwekkende palmares op kwaliteitsgebied,  verdient hij deze NNK onderscheiding.

We hebben het dan ook over niemand minder dan Teun Hardjono.

Teun mag ik je uitnodigen op het podium te komen.

Uitreiking onderscheiding.

En natuurlijk felicitaties aan Selma je echtgenoot en steun en toeverlaat die hier vandaag helaas niet bij kan zijn.

 

Van harte gefeliciteerd.

En we hopen nog op veel prachtige bijdragen en initiatieven van jouw hand.

Nieuwsdatum: (Donderdag, 18 januari 2018)