Intervisie

Uiteindelijk is een kracht niet delen van problemen maar delen van oplossingen.

Al een paar jaar bestaat er een intervisiegroep met leden uit het NNK. In bijeenkomsten worden cases vanuit de praktijk besproken. Die cases zijn gericht op kwaliteitsitems, die meestal ook van toepassing zijn op je eigen werk (ongeacht waar je werkt als kwaliteitsadviseur). Na het bespreken van een dergelijke case ga je meestal met een, twee, drie of meer nieuwe inzichten, en met een ‘aha’ naar huis. Eigenlijk zijn we nooit uitge’cased’  er is altijd een nieuw uitdaging. Vaak niet zo zwaar als een carrière-vastloper maar wel frustrerend genoeg om te delen. En om hulp te vragen. In ieder geval leidt intervisie tot het omdraaien van frustratie in energie en oplossingen om er iets aan te doen.

Het elkaar helpen en reflecteren klinkt allemaal erg vaag en abstract en, zoals wel eens ervaren wordt,  leidt dat ook wel eens tot interne weerstand: ‘zweverig en soft’. Maar altijd is dat maar de eerste indruk. Tijdens de bijeenkomsten wordt snel duidelijk dat er een andere kant is aan je probleem, een kant die jij nog niet had gezien. En om dat toch nog verder te versterken zoeken we mensen die de behoefte hebben om met ons mee te doen. Het gaat om drie a vier keer per jaar. Wij zijn inmiddels met zijn zessen en heel divers; zorg, goede doelen, onderwijs, consultancy, delfstoffenwinning zijn de bedrijven waar wij werken.  Dat brengt gelukkig een grote verscheidenheid aan inzichten, maar wij verwelkomen iedereen met nieuwe inzichten. Uiteindelijk is een kracht niet delen van problemen maar delen van oplossingen.

Ons streven is om maximaal een groep van 8 personen te creëren.

Informatie en aanmelden kan bij Bert Dekker: dekker.b@hsleiden.nl


Van links naar rechts: Leo Monhemius, Bert Dekker, Adriaan Loeve,
Marianne Gerrits en Arjen Pos. Carien Eijkman is ook lid van de intervisiegroepNieuwsdatum: (Dinsdag, 3 juli 2018)