Route:  
  1. Home

Platform HBO: Interne kwaliteitszorg en instellingsaccreditatie

Online event
Datum:
Donderdag 1 april 2021
Aanvang:
14:30 uur
Einde:
16:00 uur

Thema: Interne kwaliteitszorg en instellingsaccreditatie: eigen regie bij de opleiding?!  

Het Nederlandse accreditatiestelsel staat voor een volgende fase van doorontwikkeling. Alhoewel de discussie en besluitvorming nog lang niet zijn afgerond, is er onmiskenbaar een ontwikkeling naar instellingsaccreditatie. De externe en onafhankelijke opleidingsbeoordeling conform de ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) wordt onderdeel van de eigen kwaliteitszorg. Door de verandering naar instellingsaccreditatie zullen interne verhoudingen verschuiven. De vraag is hoe dit doorwerkt naar opleidingen en teams.  

In deze bijeenkomst horen we eerst de ervaringen van een Vlaamse collega. Het Vlaamse stelsel is zes jaar geleden overgegaan naar een instellingssysteem, dus het is interessant om te horen hoe de consequenties van deze omslag binnen een hogeschool gevoeld zijn. Spreker is Michel Maricau, domeincoördinator kwaliteitszorg van hogeschool VIVES, met vestigingen in Brugge, Kortrijk Oostende, Roeselare en Torhout. 

Het Koninklijk Conservatorium Den Haag heeft een aanpak voor kwaliteitszorg ontwikkeld, die aansluit bij het specifieke karakter van het onderwijs en de ambities en profilering van hun opleidingen. Deelname aan de OCW-pilot instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie bood hen hiervoor ruimte. Martin Prchal en Janneke Ravenhorst, adjunct-directeur resp. hoofd van het bureau kwaliteitscultuur, delen hun ervaringen.

Hierna gaan we uiteen in breakoutrooms. We onderzoeken hoe we ons als kwaliteitsfunctionaris het best kunnen voorbereiden op de nieuwe uitdagingen.  

  • Wat biedt eigen regie over de kwaliteitsfeedback de opleiding? Wat is ervoor nodig om deze regierol te kunnen pakken? Welke (andere) vaardigheden heeft de kwaliteitsfunctionaris nodig om opleidingen bij te staan?  

  • Wat vraagt het van het instellingsbestuur, als er eigen regie is bij opleidingen ten aanzien van de externe verantwoording? Welke inzet kun je als kwaliteitsfunctionaris oppakken richting het instellingsbestuur?  

Programma  

14.30 Welkom 

14.32 Michel Maricau, Hogeschool VIVES 

14.50 Martin Prchal en Janneke Ravenhorst, Koninklijk Conservatorium van de Hogeschool der Kunsten Den Haag 

15.10  Naar breakout rooms 

15.15  Dialoog aan de hand van vragen/invalshoeken 

15.45  Plenaire reflectie  

16.00 Sluiting   

Deel dit via