Jouw route:  
  1. Home

Besluiten over kwaliteit in verenigingen - GEANNULEERD

Locatie:
Cursus- en Vergadercentrum Domstad
Datum:
Dinsdag 17 maart 2020
Ontvangst:
18:30 uur
Aanvang:
19:00 uur
Einde:
21:00 uur

In verband met het rondwarende coronavirus en de daar tegen al door diverse instanties genomen of aangeraden maatregelen heeft het NNK-bestuur besloten alle bijeenkomsten in maart en april  te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Deze bijeenkomst is verplaatst naar 27 oktober.

 

Kwaliteitsmanagers kunnen niet om verenigingen heen. Niet zelden werken we er voor en bijna altijd hebben we te maken met de normen die in verenigingsverband worden geformuleerd. Toezichthouders en inspecties hebben veel te weinig spankracht als ze niet ‘samenwerken’ met verenigingen. Maar wat zijn dat eigenlijk voor beesten, die verenigingen?

Recent hebben we weer voorbeelden gezien van verenigingen waarbij leden het niet eens waren met de normen die hen via de vereniging dreigden te worden opgelegd (BIG2, PFAS-normen, etc.). Historisch gezien, blijkt dat branches en beroepsgroepen vroeg of laat te maken krijgen met ‘incidenten’ waardoor in de media het product of de professie in het geding komt. Dat wordt bijna altijd als een vraag naar ‘kwaliteit’ voor de betrokken vereniging gezien. De vraag is hoe daar op moet worden gereageerd.

 

  • Hoe nemen verenigingen besluiten over een kwaliteitsinitiatief (of juist niet)? We praten zowel over verenigingen die in een crisis terechtkomen als die waar opeens draagvlak voor een kwaliteitsinitiatief komt.
  • Hoe komen verenigingen tot normen als het spannend wordt? Geven de leden zelf inhoud aan de normen of is alles erg afhankelijk van de overheid?
  • Wat betekent dit voor preventie en handhaving? Bepaalt de toezichthouder eigenlijk het beleid of hebben de leden de kwaliteit zelf voldoende in handen?
  • Wat is de rol van intercollegiale toetsing (peer review) in dat verband? Gaat het om controle of om coaching van de leden?
  • En wat betekent dit voor de manier waarop tegen verschillende kwaliteitsmethoden en -scholen moet worden aangekeken? Kijken we empirisch, systematisch, spiritueel naar kwaliteit of op emergente wijze?

Dat zijn stevige thema’s, maar wat hebben zij met mij als kwaliteitsmanager te maken? Toegegeven, er zijn sectoren waar de kwaliteitsmedewerker zich kan blijven beperken tot de klassieke taken van meten en procesbeheersing. Het verenigingswerk blijft dan beperkt tot het van tijd tot tijd uitwisselen en bijpraten. Er zijn echter veel voorbeelden van incidenten die tot structurele problemen leiden en waarbij naar de vereniging wordt gekeken om met oplossingen te komen. Waarom komen die oplossingen eigenlijk zo zelden van de kwaliteitsfunctie vandaan? Wat is uw rol als kwaliteitsmedewerker dan? In de bijeenkomst zal er ruim gelegenheid zijn de eigen ervaringen naast die van de spreker te leggen.

Spreker

Peter Noordhoek is in april 2019 gepromoveerd op het thema’ Vertrouwen in verenigingen. Een ‘surging’ (vloedgolf) benadering voor kwaliteitsinitiatieven in verenigingen.’ (Univ. Tilburg) Op basis van zijn werk als sectorbreed ontwerper en begeleider van kwaliteitsstelsels, brengt hij in beeld hoe besluitvormingsprocessen lopen als er ‘iets’ aan kwaliteit moet worden gedaan. Hij is al vele  jaren lid van het NNK en auteur van vele teksten en artikelen over het vak.

Link video: https://vimeo.com/361772357

Programma
18.30 - 19.00 uur     De koffie staat klaar! Even voorstellen en... netwerken.

19.00 - 21.00  uur   Themasessie

NB Het restaurant is geopend van 17.00 - 18.30 uur en biedt gelegenheid om voor eigen rekening te eten.

Kosten
NNK-leden gratis.

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,-- over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en worden aangemeld door het NNK-lid of melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/
Op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg). 

 

Zoeken