Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement

Doel
Met de Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement wil het NNK nieuwe, waardevolle impulsen voor het vakgebied kwaliteitsmanagement stimuleren. Kwaliteitsmanagement moet zo breed mogelijk gezien worden, innovatie en creativiteit zijn even belangrijk als wetenschappelijke aspecten. Bij de beoordeling van de scripties tellen de volgende criteria:

  • Grensverleggend karakter van het onderzoek
  • Toegevoegde waarde voor het vakgebied kwaliteitsmanagement
  • Toepasbaarheid van de resultaten, ook in andere context
  • Maatschappelijke relevantie
  • Opbouw en structuur van de scriptie


Doelgroep
Studenten en promovendi, verbonden aan hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en beroepsonderwijs, maar ook studenten die stage lopen of werken binnen (non)profit organisaties kunnen meedingen naar deze prijs. De inzendingen worden per opleidingscategorie beoordeeld: 
- proefschriften
- WO-, HBO- en MBO-scripties. 
Deelname is het gehele jaar mogelijk: stuur uw aanmelding (naam, onderwijs- of onderzoeksinstelling, samenvatting van maximaal 1000 woorden) naar info@nnk.nl Wie deelneemt, ontvangt een gratis NNK-lidmaatschap voor een jaar.

Organisatie
In 2003 vond de Cor Govers workshop plaats, genoemd naar een prominent NNK-lid die zich ervoor inzette dat afgestudeerden en promovendi de gelegenheid krijgen hun werkstuk te presenteren en daarover van gedachten te wisselen met professionals en geïnteresseerden uit ons vakgebied onder het motto: “Talent verdient aandacht en stimulering”. Uit deze workshop is de Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement ontstaan.

De jaarlijkse cyclus:
· In maart bekijkt de commissie Onderzoeksprijs de aanmeldingen, maakt een voorselectie en nodigt deelnemers uit hun complete scriptie in te sturen

· In april beoordeelt een deskundige jury de inzendingen en nomineert de winnaars per categorie

· In mei/juni vindt het symposium plaats waar de winnaar wordt uitgenodigd zijn/haar scriptie te presenteren.

Winnaars Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement
2016

Baṣak Manders

 

Implementation and Impact of ISO 9001

 (proefschrift) 

2014 

Erik van de Crommenacker

Business Continuity Management conform  ISO 22301

UVA (scriptie)

Marc Rouppe van der Voort

Optimising delays in specialist outpatient clinics

UM (proefschrift)

2013

Emile Croin

Kennis ter voorkoming van faalkosten. 

S&N (MKM)

Gerdien Franx

Quality Improvement in mental healthcare. 

RUN (proefschrift)

2012

Baṣak Manders

The Financial impacts of ISO 9000 certification; a meta-analysis 

Scriptie

Dirk de Korne

Divergent sight: studies on the application of quality and safety improvement methods in eye hospitals. 

Proefschrift

2011 

Dr. Hans Vermaak   

'Plezier beleven aan taaie vraagstukken.

 (proefschrift) 

2010

dr. Geerten van de Kaa  

Standards Battles for Complex Systems 

EUR (proefschrift)

2009

Yolande Witman

De medicus maatgevend

EUR (proefschrift)

Gerdien Regts

Indicators as Facilitators of Quality Improvement in Breast Cancer Teams

RUG

2008

Henk de Koning

Scientific Grounding of Lean Six Sigma’s Methodology

UvA (proefschrift)

Pieter Verhagen

The influence of regulation on innovation

EUR

2007

Thijs Vermaat

Statistical Proces Control in non-standard Situations

UvA (proefschrift)

Henry Vroege

Improving the effectiveness of accreditation

EUR

2006

Lammie Brandwijk

Verbeterproject geneesmiddelendistributie

HU-PTGroep

2004

Ties Rijcken

Neerlands H2Oop –voorzieningen voor waterwijken

TU/d

2003

Chris Beuker

Waarom is klantgerichtheid zo moeilijk?

RUG

Wendy van de Valk

Participatie van toeleveranciers bij productontwikkeling

TU/e

Jan Teeuw

Productinspecties op basis van risicoanalyse

PTO Utrecht

NNK Onderzoeksprijs 2016


Kees de Vaal en Baṣak Manders