>>> HBO Platform

Kwaliteitszorg next step: instellingsaccreditatie


Bijeenkomst Platform HBO - Max. aantal deelnemers: 80

(Donderdag, 6 juni 2019)

Save the date. 6 juni 2019. Onderwijskwaliteit. The next step.

Ga in dialoog met de NVAO en het ministerie over een nieuwe wind in het accreditatiestelsel.

Op 6 juni willen wij als NNK-leden in gesprek gaan met de NVAO en het ministerie van OCW over de vraag wat de volgende stap in ons accreditatiestelsel moet worden. “Kwaliteitszorg: the next step!”

Waar moet het volgens de NVAO en het Ministerie naar toe met het accreditatiestelsel? En hoe denken wij daar zelf over?  

De HvA, de LOI...