'Oud en Nieuw' bijeenkomst met buffet


Data en Kwaliteit

(Dinsdag, 15 januari 2019)

Evenals voorgaande jaren organiseert NNK ook in het nieuwe jaar een 'Oud en Nieuw' bijeenkomst.

Sinds zomer 2018 houdt de nieuwe NNK-sectie Data en Kwaliteit zich bezig met de exponentieel groeiende beschikbaarheid van data in allerlei sectoren. Data duiken immers overal op. En dat stelt ons voor intrigerende vragen als: wat is de rol van kwaliteitsmanagement daarin, hoe moeten we ons vanuit de kwaliteitskunde daartegenover verhouden, wat betekenen deze ontwikkelingen voor de bijdrage van kwaliteitsmanagement aan de organisatie, gegeven het doel van het vak?

Na een korte inleiding over de tot nu toe verkregen inzichten gaan we met de aanwezigen de ontwikkelingen rondom dit onderwerp verder verkennen. Daarbij zeggen we zeker iets over Quality 4.0.

Programma
17.00 uur     Ontvangst
17.30 uur     Opening en inleiding op het thema door de voorzitter
17.45 uur     Data en kwaliteit (door de sectie Data en Kwaliteit)
18.45 uur     Tips voor het buffet 
19.00 uur     Oud en Nieuw Buffet

Eindtijd: wanneer de voorzitter klaar is 

Locatie: De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD SOEST

Kosten
NNK-leden gratis.

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 65,-- over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en worden aangemeld door het NNK-lid of melden zich aan via info@nnk.nl