Kwaliteitszorg next step: instellingsaccreditatie


Bijeenkomst Platform HBO - Max. aantal deelnemers: 80

(Donderdag, 6 juni 2019)

In dialoog met de directeur van de afdeling Vlaanderen van de NVAO, instellingen die meedoen aan de pilot instellingsaccreditatie en het ministerie van OCW over een nieuwe wind in het accreditatiestelsel.

Waar moet het naar toe met het accreditatiestelsel? En hoe denken wij daar zelf over?
Het Vlaamse stelsel is een aantal jaren geleden gewijzigd. Daar wordt nu gewerkt met een instellingsreview.
De Hogeschool van Amsterdam, de LOI en de Hogeschool der Kunsten Den Haag doen mee aan de pilot instellingsaccreditatie. Doel van deze pilot is ervaring op te doen met enerzijds het terugdringen van de administratieve last en anderzijds te ervaren hoe op een andere manier aan de verplichting van accreditatie kan worden voldaan.
Tegelijkertijd voert OCW een verkenning uit naar hoe een betere balans kan worden gevonden tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en ervaren administratieve lastendruk anderzijds.

We kijken vooruit. Wat is voor het accreditatiestelsel in Nederland “the next step”? Het gaat daarbij om vragen als:
- Wat leveren de pilotervaringen de instellingen op?
- Hoe kunnen we doorgaan op het pad van vormvrijheid? eigenaarschap?
  professionele dialoog tussen peers?           
- Wat zijn ideeën en opvattingen bij het Ministerie over de toekomst van het stelsel? Komen we in de richting van een instellingsaccreditatie zoals in vele andere (en zeker ook de omringende) landen?
- En waar zou het volgens óns heen moeten gaan? In hoeverre biedt het Vlaamse accreditatiestelsel ons een interessant perspectief? Hebben we behoefte aan kleine aanpassingen in het stelsel? Of zijn we toe aan juist grotere en fundamentelere wijzigingen? Willen we een stelsel dat zich alleen om onderwijskwaliteit bekommert, of streven we naar een instellingstoets die focust op de wat bredere eigen en maatschappelijke opgaven van de instelling? Een toekomst met meer maatwerk?
- Waar liggen mogelijkheden om de administratieve last (drastisch) te verminderen?

Programma:
12.30 – 13.00    Inloop

13.00 – 13.15    Opening door dagvoorzitter Marcel de Haas (Haagse Hogeschool)

13.15 – 14.00    Wat kunnen we leren van de instellingsreviews in Vlaanderen als lonkend,  mogelijk realiseerbaar, perspectief? Door Axel Aerden, directeur afeling Vlaanderen NVAO

14.00 – 14.45    Wat zijn de ervaringen met de pilot instellingsaccreditatie die de mogelijkheid geeft voor een lichtere opleidingsaccreditatie op de standaarden 1 en 4. Door Anneke Vierhout (Hogeschool van Amsterdam); Martin Prchal (Hogeschool der Kunsten Den Haag); Maaike Jonker (LOI

14.45 – 15.00    Pauze

15.00 – 15.45    Wat zijn de opbrengsten van de verkenning naar de balans tussen kwaliteitsborging en administratieve lastendruk in het perspectief van de toekomst van het accreditatiestelsel? Door Gerben Kerkhof, coördinator team kwaliteitszorg Ministerie OCW

15.45 – 16.15    Voorbereiding ronde forumdiscussie in kleine groepjes

16.15 – 17.00    Forumdiscussie met  Axel Aerden, Anneke Vierhout, Martin Prchal, Maaike Jonker en Gerben Kerkhof

17.00 – 17.15    Wrap up en afsluiting door de dagvoorzitter

Kosten
NNK-leden gratis. Max. aantal deelnemers: 80

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,-- over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/
Op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).