Kwaliteitszorg next step: instellingsaccreditatie


Bijeenkomst Platform HBO - Max. aantal deelnemers: 80

(Donderdag, 6 juni 2019)

Save the date. 6 juni 2019. Onderwijskwaliteit. The next step.

Ga in dialoog met de NVAO en het ministerie over een nieuwe wind in het accreditatiestelsel.

Op 6 juni willen wij als NNK-leden in gesprek gaan met de NVAO en het ministerie van OCW over de vraag wat de volgende stap in ons accreditatiestelsel moet worden. “Kwaliteitszorg: the next step!”

Waar moet het volgens de NVAO en het Ministerie naar toe met het accreditatiestelsel? En hoe denken wij daar zelf over?  

De HvA, de LOI en Hogeschool der Kunsten Den Haag doen mee aan de pilot instellingsaccreditatie. Doel van deze pilot is ervaring op te doen met enerzijds het terugdringen van de administratieve last en anderzijds te ervaren hoe op een andere manier aan de verplichting van accreditatie kan worden voldaan. Tegelijkertijd voert OCW een verkenning uit naar hoe een betere balans kan worden gevonden tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en ervaren administratieve lastendruk anderzijds.

Nu we deze pilotervaringen hebben opgedaan en de resultaten van de verkenning beschikbaar komen, willen we vooruit kijken. Wat is voor het accreditatiestelsel “the next step”? Het gaat daarbij om vragen als:

-          Wat leveren de pilotervaringen de instellingen op?

-          Hoe kunnen we doorgaan op het pad van vormvrijheid? eigenaarschap? professionele dialoog tussen peers?           

-          Wat zijn ideeën en opvattingen bij de NVAO en het Ministerie over de toekomst van het stelsel? Komen we in de richting van een instellingsaccreditatie zoals in vele andere (en zeker ook de omringende) landen?

-          En waar zou het volgens óns heen moeten gaan? Hebben we behoefte aan kleine aanpassingen in het stelsel? Of zijn we toe aan juist grotere en fundamentelere wijzigingen? Willen we een stelsel dat zich alleen om onderwijskwaliteit bekommert, of streven we naar een instellingstoets die focust op de wat bredere eigen en maatschappelijke opgaven van de instelling? Een toekomst met meer maatwerk?

-          Waar liggen mogelijkheden om de administratieve last (drastisch) te verminderen?

Over deze vragen willen de volgende mensen hun visie geven en met ons in dialoog gaan:

  • Axel Aerden - directeur NVAO afdeling Vlaanderen
  • Dirk Haen en Maaike Jansen - beleidsmedewerkers Ministerie OCW
  • Onderzoeker(s) van Andersson Elffers Felix, bureau voor maatschappelijke vraagstukken
  • Projectleiders van de Pilot instellingsaccreditatie HvA, Hogeschool der Kunsten Den Haag en LOI

Later komen we bij u terug met het definitieve programma.

Noteert u alvast de datum in uw agenda en schrijft u zich alvast in?
Max. aantal deelnemers: 80

Programma
13.00 - 17.30 uur

Kosten
NNK-leden gratis

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,-- over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/
Op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).