» Algemeen

Brown Paper audit


Themasessie / Workshop

(Dinsdag, 16 april 2019)

Auditeren is een kerncompetentie van elke kwaliteitsfunctionaris. Je kunt audits op heel verschillende manieren aanpakken.  Emiel Kort en Jan-Bert van de Water werken met  de Brown Paper audit. Op deze avondlezing maak je kennis met hen en deze aanpak. Lees hieronder wat je kunt verwachten en wie zij zijn.

“Ben jij toe aan verfrissing binnen het auditproces? Wil jij kwaliteit ècht laten leven in jouw organisatie? Wil jij verder gaan dan alleen het toetsen van processen, maar wil je deze ook...

10e Business Improvement Event 2019


(Donderdag, 20 juni 2019)

Laat u op donderdag 20 juni 2019 inspireren tijdens het door het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, NNK, georganiseerde tiende Business Improvement Event.  

Praktijkervaringen van genomineerden voor de Award voor Business Improvement Manager van 2019 uit totaal verschillende bedrijven geven een inkijk in hun aanpak, hoe ze omgaan met uitdagingen, het gebruik van kwaliteitstools en hun doorbraken bij het doorvoeren van innovaties en de opbouw van hun bedrijf. 

Genomineerden zijn:
Fred...

» HBO Platform

Wetenschappelijke integriteit in onderzoek en onderwijs


Bijeenkomst Platform HBO

(Donderdag, 11 april 2019)

Vorig jaar heeft de Vereniging Hogescholen (VH) tezamen met andere organisaties (VSNU, KNAW, NFU, NWO en TO2-federatie) de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI) ondertekend. Voor het bekostigde HBO komt deze gedragscode in de plaats van de ‘Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo’ (2010). Feitelijk treedt de nieuwe gedragscode per 1 januari 2020 in werking.

De NGWI bevat de principes voor integer onderzoek, normen voor goede onderzoekspraktijken,...

Kwaliteitszorg next step: instellingsaccreditatie


Bijeenkomst Platform HBO

(Donderdag, 6 juni 2019)

Save the date. 6 juni 2019. Onderwijskwaliteit. The next step.

Ga in dialoog met de NVAO en het ministerie over een nieuwe wind in het accreditatiestelsel.

Op 6 juni willen wij als NNK-leden in gesprek gaan met de NVAO en het ministerie van OCW over de vraag wat de volgende stap in ons accreditatiestelsel moet worden. “Kwaliteitszorg: the next step!”

Waar moet het volgens de NVAO en het Ministerie naar toe met het accreditatiestelsel? En hoe denken wij daar zelf over?  

De HvA, de LOI...